Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7296
Title: Kısa mesafe optoelektronik ses iletişim sisteminin tasarımı
Other Titles: Short distance optoelectronic voice communication system design
Authors: Musayev, Eldar
Demirer, Mutlu
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Optoelektronik iletişim sistemi
Işın vericiler
Fotoalıcılar
Ses işareti
Kızılötesi
Frekans modülasyonu
Transempedans kuvvetlendiricisi
Alçak geçiren filtreleme
Gürültü analizi
Optoelectronic communication system
Light emitters
Photodetectors
Voice signal
Infrared
Frequency modulation
Transempedans amplifier
Low-pass fıltering
Noise analyzing
Issue Date: 19-Jul-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirer, M. (2002). Kısa mesafe optoelektronik ses iletişim sisteminin tasarımı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu tez çalışmasında, optoelektronik iletişim tekniklerinin incelenmesi, bu konuda yapılan çalışmaların araştırılması ve araştırma sonucunda elde edilen bilgiler ışığında kısa mesafe ses iletişim sisteminin tasarımı üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde bu çalışmanın önemi, amaç ve kapsamı açıklanmıştır. İkinci bölümde çalışma kapsamı dahilinde kaynak araştırması yapılarak, bu konu ile ilgili mevcut çalışmalar incelenmiş, elde edilen bilgiler özet halinde sunulmuştur. Üçüncü bölümde bu konudaki teorik bilgiler sunularak bu bilgiler ışığında bir sistem tasarlanmıştır. Tasarlanan sistemin çalışma karakteristikleri incelenerek gerekli ölçümler yapılmış ve yorumlanmıştır. Dördüncü bölümde elde edilen sonuçların değerlendirilmesi ve tasarlanan sistemin geliştirilebilir yanları öneriler ile birlikte verilmiştir.
In this thesis, investigations of the optoelectronic communication systems, literature about this subject and a system designing using the information of this research are considered. In the first chapter, the purpose, importance and the scope of this work are given. In the second chapter, the researches in the literature of this subject are investigated and the information obtained from this investigation is given. In the third chapter, the theoretical information of this subject is given and a system is designed by using this information. The operating characteristics of the system are analysed, some required measurements are made and interpreted. In the fourth chapter, the results of this work are explained and some alternatives about improvement of this system are given.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7296
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128446.pdf
  Until 2099-12-31
5.03 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons