Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7285
Title: The faith basics in Tibetan Buddhism and beyond the death
Authors: Uludağ Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/Dinler Tarihi Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Dinler Tarihi Bilim Dalı.
Güç, Ahmet
Sharafullina, Aliya
Keywords: Tibet
Tibet Budizm’i (Lamaizm)
Bon dini
İnanç esasları
Ölü gömme adetleri
Tibetan Buddhism (Lamaizm)
Faith basic
Burial customs
Bon religion
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güç, A. ve Sharafullina, A. (2016). "Tibet Budizmi’nde inanç esasları ve ölüm ötesi". International Journal of Social Inquiry, 9(2), 57-88.
Abstract: Tibetliler, şeytanlara, ruhlara, cadılara inanmaya büyük önem verirler. Dünyada belki de en geniş ve en büyük panteon Lamaizm’de bulunmaktadır. Tibet’te tabiatın bütün güçleri tanrılaştırılmıştır. Tibet’te türbe, kutsal emanet ve kalıntıları ziyaret etmek çok yaygındır. Ülke, sayısız kutsal yerler, ünlü reenkarne lamalar ve tabiatüstü varlıkların kalıntılarıyla, kutsallaştırılmış ağaçlarla doludur. Tibet Budizm’i öğretisinde ölüm merkezde yer almakta ve ölüm hayattan daha önemli sayılmaktadır.
Tibetans, the devil, the soul, give great importance to believe in witches. There is perhaps the largest and largest panteon Lamaizm world. All the forces of nature were deified in Tibet. Shrine in Tibet, it is very common to visit holy relics and ruins. Country, countless holy places, and the remains of the famous reincarnate lama supernatural being is filled with sanctified by trees. Tibetan Buddhism is considered more important than life and death take place in the teachings of the killing centers.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/284949
http://hdl.handle.net/11452/7285
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2016 Cilt 9 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_2_3.pdf420.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons