Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7283
Title: Turkey’s foreign dependence on energy and wind power as an alternative energy resource
Other Titles: Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığı ve alternatif enerji kaynağı olarak rüzgar enerjisi
Authors: Arslan, Ferhat
Keywords: Turkey
Energy
Wind power
Renewable energy
Energy dependence
Türkiye
Enerji
Rüzgar gücü
Yenilenebilir enerji
Enerji bağımlılığı
Issue Date: 22-Dec-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Arslan, F. (2016). "Turkey’s foreign dependence on energy and wind power as an alternative energy resource". International Journal of Social Inquiry, 9(2), 1-31.
Abstract: Negative impacts of fossil fuels on the environment and the search for energy alternatives to petroleum spurred many countries to turn to renewable energy resources. At present, these energy resources, including wind power, are preferred around the world because they are both clean and renewable. Turkey is a country dependent on foreign energy. Although it is not rich in fossil fuels, Turkey is dependent mainly because such resources are not favored owing to the nation’s high potential for wind power. Nevertheless, wind power holds a very low share in the country's energy production. Cost, technical concerns, public opposition and environmental problems are the causes of this low share. The objective of the present study is to give details of the problem of Turkey’s energy foreign dependence and determine the wind energy potential in Turkey. In the present study, the goal is to describe the country's potential for clean, local wind power and to propose recommendations for the policy-makers.
Fosil yakıtların çevre üzerindeki olumsuz etkisi ve petrole alternatif enerji kaynağı arayışı, birçok ülkenin yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmesine neden olmuştur. Günümüzde, içinde rüzgarın da bulunduğu bu enerji kaynakları, hem temiz hem de yenilenebilir olmaları nedeniyle Dünya’da tercih edilmektedir. Türkiye, enerjide dışa bağımlı olan bir ülkedir. Fosil yakıtlar açısından zengin bir ülke olmamasına rağmen, temel enerji kaynağı olarak bu kaynakların tercih edilmesi enerji bağımlılığındaki temel nedendir. Türkiye, rüzgar enerji potansiyeli yüksek bir ülkedir. Ancak, rüzgarın ülkedeki enerji üretimindeki payı çok düşüktür. Maliyet, teknik kaygılar, public opposition ve çevresel sorunlar bu düşüklüğün nedenleridir. Bu çalışma hem Türkiye’nin enerjideki dışa bağımlılık sorunu ortaya koymayı hem de rüzgar enerjisinin bu sorunun çözümündeki yerini bulmayı amaçlamaktadır. Çalışma ile; temiz ve yerel olması nedeniyle değerlendirilmesi gereken rüzgar enerjisinin, ülke potansiyelinin ortaya konulması ve politika yapıcılar için öneriler sunulması hedeflenmiştir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/284918
http://hdl.handle.net/11452/7283
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2016 Cilt 9 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_2_1.pdf1.44 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons