Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7282
Title: Anadolu Miken seramiği geometrik motif repertuvarına genel bir bakış
Other Titles: An overview to the geometric motif repertoire of Anatolian Mycenaean pottery
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji Bölümü.
Ünsal, Nur Deniz
Keywords: Anadolu
Batı Anadolu
Geç Tunç Çağı
Miken seramiği
Geometrik motifler
Anatolia
Western Anatolia
Late Bronze Age
Mycenaean pottery
Geometric motifs
Issue Date: 13-Oct-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ünsal, N. D. (2016). "Anadolu Miken seramiği geometrik motif repertuvarına genel bir bakış". International Journal of Social Inquiry, 9(1), 109-122.
Abstract: M.Ö. ikinci binyılın ikinci yarısında, Anadolulu halkların Kıta Yunanistan ve Adaların çağdaş kültürleri ile ticaret nedeniyle yakın bir bağlantı içerisinde olduğu anlaşılmaktadır. Bu bağlantıların belirlenmesinde önemli göstergelerden biri, özellikle Batı Anadolu’da gerçekleşen kazılar sonucunda ele geçen yerli ve ithal Miken seramikleridir. Bezeme motifi olarak kullanılan dalgalı çizgiler, sınırlı ve bağlantılı yarım daireler, ağ, dama tahtası, zigzag, üçgen ve panel triglif motifleri gibi geometrik motifler, yaygın olarak, geniş bir zaman sürecinde kaplar üzerinde yer almıştır.
It is understood that Anatolian people had close contact with the contemporary cultures of Mainland Greece and the Islands due to the trade relations in the second part of second millenium BC. One of the important indicators in determining these links are the local and imported Mycenaean pottery found during the excavations mainly held in Western Anatolia. These decorative geometric motifs such as wavy lines, isolated semicircles, linked semicircles, chequers, zigzags, diaper net, triangles, panelled patterns commonly took place on the vessels in the process of a wide range of time.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Mustafa Şahin ve Sevinç Günel'in danışmanlığında Nur Deniz Ünsal tarafından hazırlanan "Çine-Tepecik kazılarında ele geçen Miken seramiğinin Anadolu ve Ege dünyasındaki yeri ve önemi" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/272683
http://hdl.handle.net/11452/7282
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2016 Cilt 9 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_1_5.pdf347.72 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons