Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7281
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖzkurt, Fatma Zeynep-
dc.date.accessioned2020-01-28T13:14:11Z-
dc.date.available2020-01-28T13:14:11Z-
dc.date.issued2016-09-27-
dc.identifier.citationÖzkurt, F. Z. (2016). "The impact of EU conditionality on democratisation in Turkey: The case of civilmilitary relations in the period of 1999-2008". International Journal of Social Inquiry, 9(1), 79-108.tr_TR
dc.identifier.issn1307-8364-
dc.identifier.issn1307-9999-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/272662-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7281-
dc.descriptionThis article is based on the author’s PhD thesis from the University of Nottingham, Faculty of Social Sciences, School of Politics and International Relations, United Kingdom.tr_TR
dc.description.abstractThis article explores the impact of EU conditionality on democratisation in Turkey by delving into the institutional transformation and policy (re)formation in the area of civil-military relations. The internal and external factors stemming from external incentives and social learning models in the framework of Europeanisation are operationalized to identify reasons behind the domestic change in Turkey concerning the political actors, institutions, cultural norms and values embedded in Turkish political system. They are tested by a cross-periodical analysis to trace the process on policy changes at the national level under the influence of EU conditionality. The results support the assumption that irrespective of different theoretical approaches, a complete domestic change can be achieved if favourable domestic conditions and strong conditionality are maintained.en_US
dc.description.abstractBu makale, sivil-asker ilişkileri konusunda kurumsal dönüşümleri ve politik (re) formasyonları inceleyerek, AB koşullarının Türkiye’deki demokratikleşme sürecinde olan etkisini ele almaktadır. Makale, Avrupalılaşma çerçevesi içindeki dış teşvikler ve sosyal öğrenme modellerine bağlı içsel ve dışsal faktörlerin, Türkiye’nin politik sistemi içinde yer alan politik aktörler, kurumlar, kültürel normlar ve değerlerle ilgili olarak nasıl etki yaptığını, bu etkiyle Türkiye’deki değişimlerin altında yatan sebeplerin neler olduğunu incelemeyi hedeflemiştir. AB koşulluluğunun etkisi, ulusal ölçekte yaşanan politika değişimleriyle ilgili süreci takip etmek üzere, dönemler arası karşılaştırmalarla analiz edilmiştir. Makalede elde edilen bulgular, farklı teorik yaklaşımlardan bağımsız olarak, eksiksiz bir içsel dönüşümün uygun iç koşullar ve güçlü koşulluluk sağlanması halinde gerçekleşebileceğini öne çıkarmaktadır.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectEuropean Unionen_US
dc.subjectConditionality principleen_US
dc.subjectDemocratisationen_US
dc.subjectExternal incentivesen_US
dc.subjectSocial learningen_US
dc.subjectCivil-military relationsen_US
dc.subjectAvrupa birliğitr_TR
dc.subjectKoşulluluk ilkesitr_TR
dc.subjectDemokratikleşmetr_TR
dc.subjectDış teşviklertr_TR
dc.subjectSosyal öğrenmetr_TR
dc.subjectSivil-asker ilişkileritr_TR
dc.titleThe impact of EU conditionality on democratisation in Turkey: The case of civil-military relations in the period of 1999-2008en_US
dc.title.alternativeAB koşulluluğunun Türkiye’nin demokratikleşmesi üzerine olan etkisi: 1999-2008 dönemi sivil-asker ilişkileri örneğitr_TR
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage79tr_TR
dc.identifier.endpage108tr_TR
dc.identifier.volume9tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / International Journal of Social Inquirytr_TR
Appears in Collections:2016 Cilt 9 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_1_4.pdf360.3 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons