Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7280
Title: Bir vergi güvenlik önlemi olarak kontrol edilen kurum kazancı ve Türkiye-Hollanda çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması açısından uygulamasının incelenmesi
Other Titles: As a tax security measure earning of controlled foreing corporation and examining of the implementation in term of Turkey-Netherlands avoidance of double taxation treaty
Authors: Ortaç, Fevzi Rifat
Atabey, Selin Ertürk
Keywords: Vergi güvenlik önlemi
Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması
Kontrol edilen yabancı kurum kazancı
Hollanda
Türkiye
Tax security measure
Avoidance of double taxation treaty
Earning of controlled foreign corporation
Holland
Turkey
Issue Date: 6-Oct-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ortaç, F. R. ve Atabey, S. E. (2016). "Bir vergi güvenlik önlemi olarak kontrol edilen kurum kazancı ve Türkiye-Hollanda çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması açısından uygulamasının incelenmesi". International Journal of Social Inquiry, 9(1), 63-77.
Abstract: Çağdaş vergi sistemlerinin temeli mükellef beyanına dayanmaktadır. Mükellefin beyanlarındaki doğruluğun kontrolü için de hem dış denetim hem de sistem içine yerleştirilmiş kontrol mekanizmaları yer almaktadır. Bu sistem içine yerleştirilmiş olan kontrol mekanizmalarına vergi güvenlik önlemleri denilmektedir. Vergi güvenlik önlemleri her ülkenin kendi şartları doğrultusunda şekillenmekte ve çeşitlenmektedir. Devletlerin vergilendirme yetkisinin çakışmaması için aralarında çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları yapılmaktadır. Bu anlaşmaların temelinde vergilendirme yetkilerinin çakışmaması bulunmakla beraber zararlı vergi rekabetinin engellenmesi de bir diğer amaçtır. Bu bağlamda kontrol edilen yabancı kurum kazancı uygulaması da bir vergi güvenlik önlemidir. Bu çalışmanın konusu, kontrol edilen yabancı kurum kazancının bir vergi güvenlik önlemi olarak kullanılması ve Türkiye ile Hollanda arasında imzalanan çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmasının bu uygulama doğrultusunda incelenmesidir.
It is based on the declaration of taxpayers foundation of modern tax system. Both external audits and control mechanisms built into system to check the correctness of the declaration of the taxpayer is located. That are built into this system is called tax security measures. Tax security measures taking shape and are diversified in accordance with their terms and conditions of each country. States to conflicts of tax-raising power between them Avoidance of Double Taxation Treaty are signed. On the basis of this agreement, although there be a conflict of tax-raising power prevention of harmful tax competition is another object. In this context implementation of Earning of Controlled Foreign Corporation is a tax security measure. The topic of this study, using earning of controlled foreign Corporation as a tax security measure and in this direction is to examine the implementation of the avoidance of double taxation treaty between Turkey and the Netherlands.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/272629
http://hdl.handle.net/11452/7280
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2016 Cilt 9 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_1_3.pdf247.04 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons