Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7278
Title: Bursa / Hisar Bölgesi mozaikleri ve geometrik desen repertuvarı
Other Titles: Mosaics of Bursa / Hisar Region and the geometric motif repertory
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi/Arkeoloji Bölümü.
Çıtakoğlu, Hazal
Keywords: Bithynia
Prusia A.O.
Hisar Bölgesi
Mozaik
Opus tesselatum
Bithynia
Prusia A.O.
Hisar Region
Mosaic
Issue Date: 4-Oct-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çıtakoğlu, H. (2016). "Bursa / Hisar Bölgesi mozaikleri ve geometrik desen repertuvarı". International Journal of Social Inquiry, 9(1), 1-32.
Abstract: Bu makalede, kendine has tasarımları ve işçilikleri nedeniyle Bursa kültür tarihi içerisinde ayrıcalıklı potansiyele sahip, ancak şimdiye kadar üzerinde kapsamlı bir araştırma yapılmamış olan Hisar Bölgesi taban mozaikleri ele alınmıştır. Bu mozaikler antik Prusia ad Olympum kenti sınırları içerisinde yer alan Yerkapı Mozaikleri, Molla Gürani Mahallesinde kurtarma kazısı sırasında açığa çıkan Zodyak kuşaklı mozaik ve günümüzde Bursa Arkeoloji Müzesi’nde ve Muradiye Külliyesi’nin bahçesinde korunan mozaik panolardır. Temel amaç, bahsi geçen bölgede bulunan geometrik desenli taban mozaiklerinin ayrıntılı bir biçimde ele alınıp, detaylı motif tanımlamalarının yapılması ve benzer olanların birbirleri ile karşılaştırılarak tarihlendirilmesidir.
In this article, the mosaics of Hisar Region, which has privileged potential within cultural history of Bursa, have been studied due to its unique design and craftsmanship. But until now, these mosaics are not studied in a comprehensive way. These mosaics are Yerkapı Mosaics which are located in the ancient Prussia ad Olympum city, Zodiac belted mosaic which is uncovered during rescue excavations in the neighbourhood of Molla Gürani and mosaic panels which are protected in the Bursa Archaeology Museum and Muradiye Külliyesi. The main objectives are to explain the geometric patterned mosaic form in this area in details and to make a detailed motifs identification by comparing them with the similar ones.
Description: Bu çalışma, Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Mustafa Şahin'in danışmanlığında Hazal Çıtakoğlu tarafından hazırlanan "Güney Bithynia Bölgesi Figürlü ve Geometrik Desenli Taban Mozaikleri" adlı yüksek lisans tezine dayanılarak hazırlanmıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/271293
http://hdl.handle.net/11452/7278
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2016 Cilt 9 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_1_1.pdf1.4 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons