Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7273
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-01-28T11:45:22Z-
dc.date.available2020-01-28T11:45:22Z-
dc.date.issued2017-05-10-
dc.identifier.citationGökırmak, M. (2015). "The impact of Russia's historical economic position on Russian identity and nationalism". International Journal of Social Inquiry, 8(2), 33-59.tr_TR
dc.identifier.issn1307-8364-
dc.identifier.issn1307-9999-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/322610-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7273-
dc.description.abstractIt can be suggested that the formation of Russian national identity is shaped in line with economic developments and political nationalism with intersections where they have influence over one another. One important question to be answered at this point is how the economic developments in Russian Federation following the Dissolution of the Soviet Union affected the national identity of Russia. The main goal of this study is to fill in the gap between economic and political discourses, while revealing the historical connection between capitalism and nationalism in Russia. The study is primarily divided into three main periods and the events are explained based on such chronologies. The first one of these periods comprises modernization movements in Tsarist Russia and Russia's articulation across the global economy; the second one focuses on the socialist regime that began with the Soviet Union; and finally, the third one focuses on the time of Russian Federation.en_US
dc.description.abstractRusya’da ulusal kimliğin şekillenmesinde ekonomik gelişmeler ile politik milliyetçiliğin yan yana gittiği ve birbirlerini etkilediği söylenebilir. Özellikle Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rusya Federasyonu içinde yaşanan ekonomik gelişmelerin Rus ulusal kimliği üzerinde nasıl bir etki yaptığı, cevaplandırılması gereken önemli bir sorudur. Ekonomik ve politik yorumların arasındaki farkın kapatılması ve Rusya’da kapitalizm ve milliyetçilik arasındaki tarihsel ilişkilerin ortaya çıkarılması ise bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Çalışma esasen üç ana döneme ayrılmakta ve yaşananlar bu tarihsel bölümlendirme üzerinden açıklanmaktadır. Bu dönemlerden ilki, Çarlık Rusya’sındaki modernleşme hareketleri ve Rusya’nın kapitalist dünya ekonomisine eklemlenme süreci, ikincisi Sovyetler Birliği ile başlayan sosyalist rejim ve üçüncüsü Rusya Federasyonu dönemidir.tr_TR
dc.language.isoenen
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectRussian identityen_US
dc.subjectNationalismen_US
dc.subjectSoviet Unionen_US
dc.subjectCapitalismen_US
dc.subjectModernizationen_US
dc.subjectRus kimliğitr_TR
dc.subjectMilliyetçiliktr_TR
dc.subjectSovyetler Birliğitr_TR
dc.subjectKapitalizmtr_TR
dc.subjectModernleşmetr_TR
dc.titleThe impact of Russia's historical economic position on Russian identity and nationalismen_US
dc.title.alternativeRusya’nın tarihsel-ekonomik konumunun Rus kimliği ve milliyetçiliği üzerindeki etkisitr_TR
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage33tr_TR
dc.identifier.endpage59tr_TR
dc.identifier.volume8tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / International Journal of Social Inquirytr_TR
dc.contributor.buuauthorGökırmak, Mert-
Appears in Collections:2015 Cilt 8 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_2_2.pdf294.69 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons