Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7265
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖmür, Özgür Mustafa-
dc.date.accessioned2020-01-28T11:15:22Z-
dc.date.available2020-01-28T11:15:22Z-
dc.date.issued2016-10-11-
dc.identifier.citationGiray, F. ve Ömür, Ö. M. (2014). "Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde vergi teşvikleri ve etkinliği: Türkiye uygulaması". International Journal of Social Inquiry, 7(2), 31-51.tr_TR
dc.identifier.issn1307-8364-
dc.identifier.issn1307-9999-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/285173-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7265-
dc.description.abstractGünümüz ekonomilerinde, teknolojik yenilikler ülkelerin gelişmesi için önemli unsurlardan biridir. Ülkeler teknolojik yeniliklere sahip olabilmek için araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine yatırım yapmalıdır. Piyasa başarısızlığı nedeniyle, Ar-Ge yatırımlarını teşvik etmek amacıyla ülkeler bazı teşvik araçları kullanırlar. Bu araçlardan birisi de vergi teşvikleridir. Türkiye 2000’li yıllarda Ar-Ge faaliyetlerine yönelik önemli vergisel teşvikler sağlanmıştır. Bu teşvikler genellikle Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirimi ve istisnası şeklindedir. Bu çalışmada söz konusu teşvik politikaları ve bu politikaların etkinliği kapsamlı olarak incelenecektir.tr_TR
dc.description.abstractIn the current economies, technological innovations are one of the most important considerations because of development of countries. The countries should invest research and development (R&D) activities in order to have the technological innovations. Owing to the failure of the market, the countries use some incentive instruments to encourage investments for R&D activities. The one of these instruments is the tax incentives. In 2000’s, Turkey has provided important tax incentives for R&D activities. These incentives usually include tax deduction and exception for R&D activities. In this study, these incentives policies and their efficiency are investigated as comprehensive approach.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAraştırma ve geliştirmetr_TR
dc.subjectVergi teşvikleritr_TR
dc.subjectTeknolojitr_TR
dc.subjectYeniliktr_TR
dc.subjectAr-Ge harcamalarıtr_TR
dc.subjectResearch and developmenten_US
dc.subjectTax incentivesen_US
dc.subjectTechnologyen_US
dc.subjectInnovationen_US
dc.subjectR&D expendituresen_US
dc.titleAraştırma ve geliştirme faaliyetlerinde vergi teşvikleri ve etkinliği: Türkiye uygulamasıtr_TR
dc.title.alternativeTax incentives in research and development activities: Turkish practiceen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/İktisadi İdari Bilimler Fakültesi/Maliye Bölümü.tr_TR
dc.identifier.startpage31tr_TR
dc.identifier.endpage51tr_TR
dc.identifier.volume7tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / International Journal of Social Inquirytr_TR
dc.contributor.buuauthorGiray, Filiz-
dc.relation.collaborationYurt içitr_TR
Appears in Collections:2014 Cilt 7 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_2_3.pdf347.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons