Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7264
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKorkmaz, Burak-
dc.date.accessioned2020-01-28T11:05:02Z-
dc.date.available2020-01-28T11:05:02Z-
dc.date.issued2016-11-04-
dc.identifier.citationKorkmaz, B. (2014). "3B Yazıcı: Atlantik ve Avrasya rekabetinde yeni bir faktör". International Journal of Social Inquiry, 7(2), 17-30.tr_TR
dc.identifier.issn1307-8364-
dc.identifier.issn1307-9999-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/285665-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7264-
dc.description.abstractÜretim ilişkileri, organize edilmiş insan hayatının seyrinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle üretim ilişkilerinde yaşanan değişimler, beraberinde sosyal, kültürel ve siyasi değişimleri de getirmektedir. Çalışmanın amacı üretim ilişkilerini değiştireceğine inanılan 3B Yazıcı teknolojisinin diğer faktörlerle beraber incelenmesi ve sonuçlarının Atlantik & Avrasya rekabeti açısından değerlendirilmesidir. Bu bağlamda, 3B Yazıcı teknolojisinin gelecekte Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) açısından sosyo ekonomik sorunları tetikleyebileceği ve bu durumun yaşamsal bir tehdit olarak değerlendirilmesi gerektiği savunulmaktadır.tr_TR
dc.description.abstractA production relation plays a crucial role in the organized human life. So any change in that role would bring social, cultural and political changes with it. Goal of this paper is evaluating the 3D Printing technology's effect which is believed to be changing production relations, on Atlantic & Eurasia competition with other factors, in this context it has been stated that 3D Printing technology could trigger socioeconomic problems and should be evaluated as a crucial threat for People's Republic of China.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subject3B Yazıcıtr_TR
dc.subjectÇHCtr_TR
dc.subjectGüvenliktr_TR
dc.subjectAvrasyatr_TR
dc.subjectAtlantiktr_TR
dc.subject3D Printertr_TR
dc.subjectPRCen_US
dc.subjectSecurityen_US
dc.subjectEurasiaen_US
dc.subjectAtlanticen_US
dc.title3B Yazıcı: Atlantik ve Avrasya rekabetinde yeni bir faktörtr_TR
dc.title.alternative3D Printing: A new factor in the struggle between Atlantic and Eurasiaen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage17tr_TR
dc.identifier.endpage30tr_TR
dc.identifier.volume7tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalUludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi / International Journal of Social Inquirytr_TR
Appears in Collections:2014 Cilt 7 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_2_2.pdf238.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons