Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7264
Başlık: 3B Yazıcı: Atlantik ve Avrasya rekabetinde yeni bir faktör
Diğer Başlıklar: 3D Printing: A new factor in the struggle between Atlantic and Eurasia
Yazarlar: Korkmaz, Burak
Anahtar kelimeler: 3B Yazıcı
ÇHC
Güvenlik
Avrasya
Atlantik
3D Printer
PRC
Security
Eurasia
Atlantic
Yayın Tarihi: 4-Kas-2016
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Korkmaz, B. (2014). "3B Yazıcı: Atlantik ve Avrasya rekabetinde yeni bir faktör". International Journal of Social Inquiry, 7(2), 17-30.
Özet: Üretim ilişkileri, organize edilmiş insan hayatının seyrinde önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenle üretim ilişkilerinde yaşanan değişimler, beraberinde sosyal, kültürel ve siyasi değişimleri de getirmektedir. Çalışmanın amacı üretim ilişkilerini değiştireceğine inanılan 3B Yazıcı teknolojisinin diğer faktörlerle beraber incelenmesi ve sonuçlarının Atlantik & Avrasya rekabeti açısından değerlendirilmesidir. Bu bağlamda, 3B Yazıcı teknolojisinin gelecekte Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) açısından sosyo ekonomik sorunları tetikleyebileceği ve bu durumun yaşamsal bir tehdit olarak değerlendirilmesi gerektiği savunulmaktadır.
A production relation plays a crucial role in the organized human life. So any change in that role would bring social, cultural and political changes with it. Goal of this paper is evaluating the 3D Printing technology's effect which is believed to be changing production relations, on Atlantic & Eurasia competition with other factors, in this context it has been stated that 3D Printing technology could trigger socioeconomic problems and should be evaluated as a crucial threat for People's Republic of China.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/285665
http://hdl.handle.net/11452/7264
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Koleksiyonlarda Görünür:2014 Cilt 7 Sayı 2

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
7_2_2.pdf238.91 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons