Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7263
Title: Rusya Federasyonu kaynaklı olduğu iddia edilen siber saldırıların analizi
Other Titles: Analysis of alleged cyber attacks from Russian Federation
Authors: Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Bölümü.
Darıcılı, A. Burak
Keywords: RF
Siber
Uzay
Siber güç
Siber saldırı
Dış politika
Cyber space
Cyber force
Cyber attack
Foreign policy
Issue Date: 7-Nov-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Darıcılı, A. B. (2014). "Rusya Federasyonu kaynaklı olduğu iddia edilen siber saldırıların analizi". International Journal of Social Inquiry, 7(2), 1-16.
Abstract: Rusya Federasyonu (RF), siber uzay olarak adlandırılan alanda etkinliğini her geçen gün artırmaktadır. RF’nin siber uzaydaki etkinliğini artırmasının temel sebebi ise uluslararası sistemdeki en önemli siber güçlerden biri konumuna ulaşarak, sahip olduğu bu gücü dış politika sorunlarının çözülmesi noktasında bir baskı ve yaptırım aracı olarak kullanmak istemesidir. Bu hedef kapsamında RF, mevcut siber saldırı kapasitesine ulaşmak amacıyla 2000’li yıllarda ciddi gayret göstermiştir. İzlediği stratejinin sonucunda kısa bir süre içinde sahip olduğu siber saldırı gücünü arttıran RF, günümüzde siber uzayı domine eden en önemli aktörlerden biri konumuna ulaşmıştır. Bu bağlamda makalede RF’nin 2007 yılında Estonya’ya, 2008 yılında Gürcistan’a ve Litvanya’ya, 2009 yılında Kırgızistan’a ve 2014 yıllında Ukrayna’ya yönelik olarak gerçekleştirdiği iddia edilen siber saldırılar incelenerek, RF’nin dış politika sorunlarının çözümü kapsamında sahip olduğu siber saldırı kapasitesini ne şekilde kullanmakta olduğu analiz edilecektir.
Russian Federation (RF) increases its activity in the field, called cyber space, day by day. The main reason why RF improves its efficiency in cyberspace is that it demands to be one of the most important cyber powers in the international system and needs to have power to use it as a means of pressure and sanction at the point of solving its foreign policy problems. Within this target, RF has made considerable efforts in the 2000s in order to reach the existing cyber attack capacity. As a result of the strategy it pursues, RF, which has increased its cyber attack power in a short period of time, is now one of the most important actors that dominate cyber space. In this context, our article examines how RF uses its cyber attack capacity at the point of solving its foreign policy problems by analyzing on the alleged RF attacks on Estonia in 2007, Georgia and Lithuania in 2008, Kyrgyzstan in 2009 and Ukraine in 2014.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/285159
http://hdl.handle.net/11452/7263
ISSN: 1307-8364
1307-9999
Appears in Collections:2014 Cilt 7 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_2_1.pdf272.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons