Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7262
Başlık: Türkiye'de son yıllarda kamu iç borçlarının gelişimi ve ekonomik etkileri
Diğer Başlıklar: The Development and economical effects of domestic public dept in recent years in Turkey
Yazarlar: Erdem, Metin
Eryılmaz, Cengiz
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Borçlanma
Finans
Kamu borçları
İç borçlanma
Borrowing
Finance
Public debts
Domestic borrowing
Yayın Tarihi: 1998
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Eryılmaz, C. (1998). Türkiye'de son yıllarda kamu iç borçlarının gelişimi ve ekonomik etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7262
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
074004.pdf
  A kadar 2099-12-31
6.39 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons