Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7258
Başlık: Deneysel septik artritte erken dönemdeki tedavi yöntemlerinin sonuçları
Diğer Başlıklar: Results of early treatment methods in experimental septic arthritis
Yazarlar: Özerdemoğlu, Remzi Arif
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Artrit-enfeksiyöz
Eklem hastalıkları
Sinovyal sıvı
Arthritis-infectious
Joint diseases
Sinovial fluid
Yayın Tarihi: 1994
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özerdemoğlu, R. A. (1994). Deneysel septik artritte erken dönemdeki tedavi yöntemlerinin sonuçları. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Septik artritin erken döneminde uygulanan bazı tedavi yöntemlerinin, eklem kıkırdak harabiyeti üzerindeki etkilerini araştırmak için, 70 tavşan üzerinde çalışıldı. 10 tavşanın kontrol grubu olarak kullanıldığı çalışmamızda, tavşanların sol dizlerinde Stafilokokküs aureus etkeni ile septik artrit oluşturuldu. Septik artrit oluşumundan 24 ve 72 saat sonra olmak üzere, 10 'ar tavşana, tek başına antibiyotik tedavisi, antibiyotik tedavisi + cerrahi drenaj veya antibiyotik tedavisi + cerrahi drenaj + subtotal sinovektomi uygulandı. Altıncı haftanın sonunda yapılan histolojik değerlendirmede, tek başına antibiyotik tedavisinin, septik artrit tedavisinde yetersiz kaldığı, subtotal sinovektominin ise, ancak septik artrit oluşumundan 72 saat sonra, cerrahi drenajın yanında önemli derecede ek fayda sağladığı saptandı. Gruplar arasında yapılan istatistiki değerlendirmede, prognozu etkileyen en önemli faktörün tedaviye başlama zamanı olduğu gözlendi. "Tidemark'tan damar geçi şin" kıkırdak harabiyetini gösteren önemli histolojik bulgu olduğu sonucuna varılan bu çalışmada, GAG kaybının kıkırdak harabiyetini gösteren en iyi ve en hassas parametre olduğu gözlendi.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7258
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
032984.pdf
  A kadar 2099-12-31
5.33 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons