Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7254
Başlık: İslam Hukukunda güzel ve çirkin görülen fiiller (kerahiye ve istihsan)
Diğer Başlıklar: Verbs considered beautiful and ugly in Islamic Law (relief and wealth)
Yazarlar: Yavuz, Yunus Vehbi
Altınışık, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslami Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Güzel
Çirkin
İslam hukuku
İslam dini
Beautiful
Ugly
Islamic law
Islam religion
Yayın Tarihi: 1997
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Altınışık, M. (1997). İslam Hukukunda güzel ve çirkin görülen fiiller (kerahiye ve istihsan). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7254
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
074003.pdf
  A kadar 2099-12-31
5.28 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons