Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7245
Title: İki dingilli tarım arabalarının denenmesinde kullanılan elektrohidrolik titreşim simülatöründe veri toplama sisteminin bilgisayar destekli olarak geliştirilmesi
Other Titles: Computer-aided development of data acquisition system in electrohydraulic vibration simulator used for testing two-axle agricultural vehicles
Authors: Yüksel, Gürcan
Acıcan, Tuncay
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makinaları Anabilim Dalı.
Keywords: Bilgisayar destekli analiz
Computer aided analysis
Tarım makineleri
Agricultural machinery
Veri toplama
Data collection
Şasi
Chassis
Issue Date: 1995
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Acıcan, T. (1995). İki dingilli tarım arabalarının denenmesinde kullanılan elektrohidrolik titreşim simülatöründe veri toplama sisteminin bilgisayar destekli olarak geliştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, tarım arabalarının denenmesinde kullanılan elektrohidrolik titreşim simülatöründe 3 tonluk iki dingilli tarım arabalarının denenmesi ve elektronik veri toplama sistemi ( Data Acquisition System ) ile bilgisayarın titreşim simülatörüne uyarlanarak veri toplama sisteminin geliştirilip şase burulma momenti verilerinin elde edilmesi ve elde edilen bu verilerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla; iki dingilli 3 tonluk tarım arabaları değerlendirilmiştir. Tarım arabalarının 10 yıllık ömür denemeleri, elektrohidrolik titreşim simülatöründe yapılmıştır. Tarım arabalarının burulma momenti değişimleri boş, yüklü ve 10 yıllık ömür deneyi sonunda yüklü olarak bilgisayar destekli elektronik veri toplama sistemi kullanılarak saptanmıştır. Saptanan verilerin analizi bilgisayarda yapılmış ve histerezis grafikleri çizilerek karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan çalışmada, yapı elemanlarında meydana gelen değişmeler, malzeme ve yapıya bağlı hatalar incelenmiştir. Sonuç olarak; tarım arabalarına ait burulma momenti değerlerinin mevcut Türk Standardında belirtilen değerlerden çok daha fazla olduğu ve tarım arabalarının rijit ve esnemez bir yapıya sahip oldukları saptanmıştır. Ayrıca, ülkemizde üretilen tarım arabalarında, daha esnek ve daha hafif bir yapıya doğru gidilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
In this research, it is examined that 2 axed 3 tons trailers at the electrohydrolic vibration simulator that is used for two axed trailers. PC and data acquisition system were adaptated to vibration simulator. It was objected to develop data acquisition system for taking and evaluating data for frame twist moment. It was examined 2 axed 3 tons trailers. 10 years life tests were examined at the electrohydrolic vibration simulator. Trailers twist moments variations have been determined at the end of empty, loaded and 10 years life test by PC and data acquisition system data were analyzed at PC and confrontated by hysterezis graphics. In the research, releated material and structural faults are examined and organ faults are observed. As a result, tvvisted moment values for trailers were founded much more higher than to be pointed out at TSE. In addition to this, trailers must be more flexible and much more lighter.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7245
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
045260.pdf
  Until 2099-12-31
2.77 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons