Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7241
Title: Tavşanlarda seftriakson ile oluşturulan deneysel epilepsi nöbetleri üzerinde MK-801'in antiepileptik etkisi
Other Titles: Antiepileptic effect of MK-801 on experimental epilepsy attacks with ceftriaxone in rabbits
Authors: Erim, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.
Keywords: Antikonvülsanlar
Dizocilpine maleate
Epilepsi
Seftriakson
Tavşanlar
Anticonvulsants
Epilepsy
Ceftriaxone
Rabbits
Issue Date: 1993
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erim, M. (1993). Tavşanlarda seftriakson ile oluşturulan deneysel epilepsi nöbetleri üzerinde MK-801'in antiepileptik etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Epilepsinin tedavisine yönelik çalışmalar, uzun süredir devam etmesine rağmen arzu edilen düzeye gelmemiştir. Epilepsinin nedeni ve epileptik nöbetlerin oluşum mekanizmaları üzerindeki araştırmalar devam etmektedir. Epilepsiye yol açan mekanizmalardan biri eksitatör aktivitedeki artıştır. Bu artışı önleyen ilaçlar üzerindeki çalışmalar sürmektedir. Çalışmamızda NMDA antagonisti olan MK-801'in antiepileptik etkisi tavşanlarda Seftriakson ile oluşturulmuş epileptik model üzerinde araştırılmıştır. Nöbet öncesi koruyucu tedavi olarak MK-801 lmg/kg dozda verilmiş, EEG ve klinik gözlem ile etkinliği değerlendirilmiştir. MK-801 kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, antikonvülzan etkisi anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Çalışma grubundaki 10 tavşandan, 6 tanesinde nöbet gözlenmezken, 4 tanesinde nöbet başlama süresinin uzadığı görülmüştür. Bu çalışma MK-801'in antiepileptik etkisini desteklemektedir, ancak bu konu ile ilgili ayrıntılı çalışmalara gereksinim vardır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7241
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031286.pdf
  Until 2099-12-31
1.23 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons