Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7241
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorErim, Mustafa-
dc.date.accessioned2020-01-28T07:45:44Z-
dc.date.available2020-01-28T07:45:44Z-
dc.date.issued1993-
dc.identifier.citationErim, M. (1993). Tavşanlarda seftriakson ile oluşturulan deneysel epilepsi nöbetleri üzerinde MK-801'in antiepileptik etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7241-
dc.description.abstractEpilepsinin tedavisine yönelik çalışmalar, uzun süredir devam etmesine rağmen arzu edilen düzeye gelmemiştir. Epilepsinin nedeni ve epileptik nöbetlerin oluşum mekanizmaları üzerindeki araştırmalar devam etmektedir. Epilepsiye yol açan mekanizmalardan biri eksitatör aktivitedeki artıştır. Bu artışı önleyen ilaçlar üzerindeki çalışmalar sürmektedir. Çalışmamızda NMDA antagonisti olan MK-801'in antiepileptik etkisi tavşanlarda Seftriakson ile oluşturulmuş epileptik model üzerinde araştırılmıştır. Nöbet öncesi koruyucu tedavi olarak MK-801 lmg/kg dozda verilmiş, EEG ve klinik gözlem ile etkinliği değerlendirilmiştir. MK-801 kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, antikonvülzan etkisi anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Çalışma grubundaki 10 tavşandan, 6 tanesinde nöbet gözlenmezken, 4 tanesinde nöbet başlama süresinin uzadığı görülmüştür. Bu çalışma MK-801'in antiepileptik etkisini desteklemektedir, ancak bu konu ile ilgili ayrıntılı çalışmalara gereksinim vardır.tr_TR
dc.format.extent34 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAntikonvülsanlartr_TR
dc.subjectDizocilpine maleatetr_TR
dc.subjectEpilepsitr_TR
dc.subjectSeftriaksontr_TR
dc.subjectTavşanlartr_TR
dc.subjectAnticonvulsantsen_US
dc.subjectEpilepsyen_US
dc.subjectCeftriaxoneen_US
dc.subjectRabbitsen_US
dc.titleTavşanlarda seftriakson ile oluşturulan deneysel epilepsi nöbetleri üzerinde MK-801'in antiepileptik etkisitr_TR
dc.title.alternativeAntiepileptic effect of MK-801 on experimental epilepsy attacks with ceftriaxone in rabbitsen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Nöroloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
031286.pdf
  Until 2099-12-31
1.23 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons