Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7240
Title: Karaciğer hemanjiyomlarında manyetik rezonans görüntülemenin tanı değeri
Other Titles: The diagnostic value of magnetic resonance imaging in liver hemangiomas
Authors: Savcı, Gürsel
Teber, Hakan Osman
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Hemangioma
Karaciğer
Manyetik rezonans görüntüleme
Liver
Magnetic resonance imaging
Issue Date: 1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Teber, H. O. (1994). Karaciğer hemanjiyomlarında manyetik rezonans görüntülemenin tanı değeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Karaciğerin benign kitleleri içerisinde en sık görülen ve genellikle US ya da BT'de tesadüfen saptanan hemanjiyomların karakterizasyonu ve diğer karaciğer kitlelerinden ayırımı, semptomatik veya malignansi öyküsü olanlarda; ya da atipik radyolojik bulgu veren hastalarda klinik problem oluşturmaktadır. Bu çalışmada klinik problem oluşturan hastalardaki karaciğer lezyonlannın MRG'de TE zamanının uzun alınarak (90 ve 160 msn) T2 etkisinin artırıldığı sekanslar ile dinamik kontrastlı FLASH sekanslarının ayrı ayrı ve birbirleri ile karşılaştırılması, hemanjiyom için istatistiksel değerlerin hesaplanması ve morfolojik özelliklerinin ortaya konması amaçlandı. 6 aylık süre içerisinde MRG yapılan 34 hastada 84 lezyon tespit edildi. Hemanjiyomun kesin tanısı amacıyla eritrosit işaretli SPECT yapıldı. 22 hastaya sintigrafi ile 1 hastaya İİAB ile, bir hastaya da klinik izlem sonucu hemanjiyom tanısı kondu. MRG'de tespit edilen 64 hemanjiyomdan eritrosit işaretli SPECT ile 34 tanesi saptanabildi (% 53). 10 hastada tespit edilen 20 lezyon sintigrafi ya da cerrahi sonrası biyopsi ile hemanjiyom dışı tümör tanısı aldı. 64 hemanjiyomdan T2A'da 59 tanesinde "light bulb sign"(LBS) saptandı (sensitivite % 92, spesifisite %100, PPD % 100, NPD % 100, doğruluk değeri % 94). 39 hemanjiyomda nodüler tarzda periferal kontrast tutulumu gözlendi (sensitivite % 65, spesifisite %100, PPD % 100, NPD % 100, doğruluk değeri % 76). Bu iki özellik hemanjiyom d_ışı lezyonu bulunan hiçbir olguda görülmedi. Her iki özelliğin birarada bulunmasının hemanjiyom tanısı için kriter alındığı olgularda sensitivite % 56 ve doğruluk değeri % 67 oldu. 13 hemanjiyom dışı olguda periferal, ancak nodüler olmayan tarzda kontrast tutulumu saptandı. Nodülaritesine bakılmadan sadece periferal boyanma için sensitivite % 65, spesifisite % 35, PPD % 76, NPD % 100 ve doğruluk değeri % 58 bulundu. US ve BT'de tespit edilen ve hemanjiyomdan ayırıcı tanısı yapılamayan olgularda lezyon karakterizasyonu açısından dinamik61 kontrastlı MRG, lezyon büyüklüğüne bakılmaksızın yeterli bir yöntemdir. Ancak MRG'nin yüksek maliyeti nedeniyle, 3 cm'den büyük lezyonlarda öncelikle eritrosit işaretli SPECT tercih edilmelidir. LBS ve nodüler tarzda kontrast tutulumunun birlikte bulunması hemanjiyom tanısı için yeterlidir. LBS varlığında ise nodüler tarzda kontrast tutulumu yoksa, 3 cm'den büyük lezyonlarda SPECT, küçük lezyonlarda ise klinik ve radyolojik takip yapılmalıdır. Klinik ve radyolojik olarak malignansi şüphesi daha yüksek ise, diğer lezyonların karakterizasyonu açısından MRG ilk tercih edilmesi gereken noninvasiv modalite olmalıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7240
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
032941.pdf
  Until 2099-12-31
2.95 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons