Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7239
Title: Uludağ'da yetişen Taxus Baccata'nın (porsuk ağacı) baccatin III açısından kimyasal bileşiminin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the chemical composition of Taxus baccata (yew) growing in Uludağ in about baccatin III
Authors: Coşkun, Necdet
Yılmaz, Nevin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Organik Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Taxus baccata
Taksol
Deasetilbakatin III
Taxol
Deacetylbaccatin III
Issue Date: 23-Oct-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, N. (2002). Uludağ'da yetişen Taxus Baccata'nın (porsuk ağacı) baccatin III açısından kimyasal bileşiminin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çeşitli Taxus türlerinden izole edilen Taksol, önemli bir antikanser ajanıdır. Meme, yumurtalık ve akciğer kanserlerinin tedavisinde büyük ölçüde kullanılan bir ilaçtır. Ticari olarak elde edilen Taksol, Taxus baccata' nın yapraklarında bol miktarda bulunan bakatin III' den hazırlanan yan sentetik bir bileşiktir. Bu araştırmada, Uludağ' da yetişen Taxus baccata türlerindeki bakatin III miktarı kantitatif olarak tayin edilmiştir. Preparatif yöntemlerin yanı sıra, ham Taxus baccata ekstraktlarının kalitatif analizinde HPLC yöntemleri de kullanılmıştır. İzole edilen bileşiklerin kimlikleri, erime noktalan ve IR spektrumlarının karşılaştırılmasıyla kanıtlanmıştır.
Taxol is an important anticancer agent isolated from different Taxus species. It is the largely used drug for the treatment of breast, ovarian and lung cancers. The commercially available taxol is a semisynthetic compound prepared from the baccatin III available in large amounts in the needles of Taxus baccata. In this investigation the amounts of baccatin III in the Taxus baccata species growing in Uludağ was determined quantitatively. Aside the preparative methods HPLC method was also used for the qualitative analysis of the crude extracts from Taxus baccata. The identity of the isolated compounds were proved by comparing their melting points and IR spectra.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7239
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128427.pdf
  Until 2099-12-31
2.51 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons