Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7232
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorYüğrük, Oya Carıllı-
dc.date.accessioned2020-01-28T07:31:26Z-
dc.date.available2020-01-28T07:31:26Z-
dc.date.issued1989-
dc.identifier.citationYüğrük, O. C. (1989). Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilkokul çocuklarında büyüme-gelişme durumu ve anemi sıklığının belirlenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7232-
dc.description.abstract1 Mart 1988 ile 30 Nisan 1988 tarihleri arasında Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilkokullardan rastgele örnekleme metodu ile seçilen 52 ilkokula gidilerek, 6-12 yaş grubunda 14-97 kız ve 1671 erkek çocuğu olmak üzere toplam 3168 çocukta antropometrik ölçümler yapıldı. Bu yaş grubunda Yaşa Göre Ağırlık, Yaşa Göre Boy ve Boya Göre Ağırlık normları belirlendi. Bursa çocuklarının ölçümleri ülkenin diğer yörelerinde yapılan araştırmaların sonuçlarıyla kıyaslandı. Amerikan standartları referans alınarak Bursa çocuklarında beslenme bozukluğu oranları belirlendi. Bu yaş grubunda 1000'de 92 oranında kronik beslenme bozukluğu ve 1000'de 55 oranında akut beslenme bozukluğu bulundu. Ayrıca bu çalışmada antropometrik ölçümler yanında, araştırmaya alman bütün çocuklarda hemoglobin ve hematokrit düzeyleri ölçülerek 6-12 yaş grubunda anemi taraması da yapıldı. Bu yaş grubunda anemik olanların oranı 1000'de 166 olarak bulundu. Anemik çocuklarda eritrosit indeksleri de hesaplandı. Tüm çocuklarda %7.1 oranında mikrositik, %8,7 oranında normositik ve %0.8 oranında ise makrositik anemi saptandı. Hipokrom anemi oranı %11.4 ve normokrom anemi oranı %5.2 olarak bulundu. Mikrositik anemilerin nedenleri arasında demir eksikliği birinci sırayı almaktadır ve başlangıç döneminde yalnızca hipokromi bulguları ortaya çıkabilir. Buna dayanarak, Bursa çocuklarında 1000'de 114 oranında demir eksikliği anemisi bulguları saptandığı söylenebilir. Beslenme bozukluğu olan çocuklarla bütün çocukların hemoglobin ve hematokrit düzeyleri karşılaştırıldığı zaman, beslenme bozuklumu olan çocukların hemoglobin ve hematokrit düzeyleri anlamlı derecede düşük bulundu.tr_TR
dc.format.extentII, 85 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAnemitr_TR
dc.subjectAntropometritr_TR
dc.subjectÇocuk beslenme bozukluklarıtr_TR
dc.subjectÇocuk gelişimitr_TR
dc.subjectAnemiaen_US
dc.subjectAnthropometryen_US
dc.subjectChild nutrition disordersen_US
dc.subjectChild developmenten_US
dc.titleBursa Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilkokul çocuklarında büyüme-gelişme durumu ve anemi sıklığının belirlenmesitr_TR
dc.title.alternativeDetermination of growth-development status and frequency of anemia in primary school children within the borders of Bursa Metropolitan Municipalityen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005571.pdf
  Until 2099-12-31
3.31 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons