Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7231
Title: Çizgi, kod ve üretim uygulamaları
Other Titles: Line, code and production applications
Authors: Başkaya, Zehra
Hatunoğlu, Tuncer
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı/Üretim Yönetim Pazarlama Bilim Dalı.
Keywords: Kodlama
Çizgi kod sistemleri
Üretim
Üretim planlaması
Üretim sistemleri
Üretim yönetimi
Coding
Line code systems
Production
Production planning
Production systems
Production management
Issue Date: 1998
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Hatunoğlu, T. (1998). Çizgi, kod ve üretim uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İlişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinin, en önemli unsurlarından biri verilerin doğruluğudur. Bu bilgiler ışığında yüksek lisans tezimde öncelikle işletmeler ve yapılarına değindim. İkinci bölümde üretim sistemleri ve bu sistemlerin alt yapısına değindim. Üçüncü bölümde günümüzde kullanılan üretim, planlama ve kontrol çalışmalarını inceledim. Dördüncü bölümde çizgi kod çeşitleri ve çizgi kodun teknik özelliklerinden bahsettim. Son bölümde ise çizgi kodun üretimde kullanım alanlarını inceledim.
The most important component of Relational Database Management Systems are the truth of the datas. In my thesis, fistly I told about the companies and their structure. I told about master and sub systems of Manufacturing in the second part. In the third part I explained the Production Planing and Control. I explained the kinds of barcode systems and their technichal properties in the forth part. Finally I told the usage of barcode in Manufacturing Systems.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7231
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
074000.pdf
  Until 2099-12-31
3.6 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons