Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7230
Title: Polyester ve polyester-selüloz karışımı kumaşlarda ütüleme şartlarının haslıklar üzerine etkisinin araştırılması
Other Titles: An Investigation on the effect of ironing conditions on the fastness properties of the polyester and polyester-cellulose blend fabrics
Authors: Kanık, Mehmet
Çakmak, Sevgi
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Termomigrasyon
Haslıklar
Dispers boyarmadde
Ütüleme sıcaklığı
Bitim maddeleri
Polyester kumaş
Thermomigration
Fastness
Disperse dyes
Ironing temparature
Finishing agents
Polyester fabrics
Issue Date: 8-Feb-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çakmak, S. (2002). Polyester ve polyester-selüloz karışımı kumaşlarda ütüleme şartlarının haslıklar üzerine etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, konfeksiyon işletmelerinde yapılan ütüleme şartlarının PES ve PES / Selüloz karışımı kumaşların haslıkları üzerine etkileri araştırılmıştır. Çalışmada öncelikle, polyester lifleri; polyester liflerinin boyanması, ısıl işlemler sırasında ortaya çıkan ve haslık problemlerine neden olan termomigrasyon olayı konusunda detaylı bir kaynak araştırması yapılmıştır. Deneylerde % 100 Polyester mikrolif ve Polyester / Selüloz karışımı kumaşlar kullanılmıştır. İşletme şartlarında dört farklı renge boyanmış olan kumaş numunelerine, konfeksiyon işletme şartlarında farklı sıcaklıklarda (140-200°C) ütüleme işlemi uygulanmıştır. Ayrıca bu dört farklı kumaşa bitim maddesi ( yumuşatıcı ) uygulanarak konfeksiyonda tekrar ütüleme işlemine tabi tutulmuştur. Daha sonra bu iki grup kumaş numunelerinin zamana bağlı olarak ( 1 gün, 10 gün, 20 gün sonra ) yıkama haslık testleri ve sürtünme haslık testleri yapılmış ve sonuçlar hem istatistiksel olarak hem de grafiksel olarak değerlendirilmiştir. Yapılan araştırmalar ve deneysel çalışma sonuçlarına göre; konfeksiyon şartlarında ütüleme işlemi uygulanan kumaşlarda renk değişimi gözlenmektedir. Açık renklerde daha kolay renk farklılıkları meydana gelmektedir. Uygulanan ütüleme sıcaklıkları yaş haslıkları da etkilemektedir.Ütüleme sıcaklığının artmasıyla yaş haslıklarda kötüleşme meydana gelmekte ve komşu beyaz polyester kumaş lekelenmektedir.
An investigation on the effect of ironing conditions on the fastness properties of the poliester and poliester-cellulose blend fanrics. In this study, the effects of ironing conditions which treated in confection, were investigated, on fastness of PES and PES / Cellulose mixture fabrics. In the study, firstly PES fibres, dyeing of PES fibres and in the subject of thermomigration which arised during heat treatments and caused problems of fastness, were did a literature investigation in details. In the experimental study, 100% PES Mcrofibre and Polyester/ Cellulose mixture fabrics were used. Fabrics samples which were dyed in four different colors in dyehouse conditions, were applied ironing operation in different temparatures (140-200°C ) at confection conditions. Additionally, four different fabrics were treated with finishing agents ( softener ) and were ironed in confection conditions again. And then, of these two groups of fabric samples, measurements of color change, wetfastness test and rubfastness test which dependent on the time ( after 1, 10, 20 days ) were performed and results estimated as both statistical and graphical representations. According to in this experimental study and investigation's results; fabric's colors which were applied ironing operations in confection conditions, changes more easy. Ironing temparatures effect also wetfastness. When ironing temparatures increase, wetfastness was deteorated and white polyester fabric was stained.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7230
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128422.pdf
  Until 2099-12-31
7.76 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons