Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7226
Title: Endüstriyel önemi olan polimerlerin değişik çözgen içeren çözelti ortamlarındaki bazı temel fizikokimyasal faktörlerin belirlenmesi
Other Titles: Determination of main physicochemical factors of industrial polymers in solution phase which contains different solvents
Authors: Cebe, Mustafa
Öztürk, Elif
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Keywords: Adsorpsiyon
Adsorpsiyon kinetiği
Polimerler
Yüzey modifikasyonu
Adsorption
Adsorption kinetic
Polymers
Surface modification
Issue Date: 27-Mar-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk, E. (2002). Endüstriyel önemi olan polimerlerin değişik çözgen içeren çözelti ortamlarındaki bazı temel fizikokimyasal faktörlerin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada çeştli endüstriyel polimerik maddelerin çözelti ortamındaki adsorbsiyon özellikleri incelenmiştir. POM (polioksimetilen, PA6 NATUREL, PA6 GFR30 GRİ ve PC'nin (polikarbonat)) su ve toluen içeren ortamdaki hacim ve yoğunluk değişmeleri belirlenmiştir. Çözgen ile yüzey değişikliğine uğratılan polimerlerin, 30, 40, 50 ve 60 °C'de 50, 100, 150 ve 200 ppm başlangıç konsantrasyonuna sahip Cu2+, Co2+ ve Zn2+ iyonlarını içeren çözelti ortamlarından bu iyonların adsorblanmasına ilişkin Langmuir ve Freunlich katsayıları ( a ve n) belirlenmiştir. Bu katsayıların sıcaklıkla değişimi incelenmiştir. Ayrıca bu sıcaklık aralığında herbir başlangıç konsantrasyonundaki adsorbsiyon entalpileri hesaplanarak entalpi değişimleri incelenmiştir.
In this study, the properties of various industrial polymeric substances which ara dissolute were investigated Changes of volume and density of POM, PA6 NATUREL, PA6 GFR30 GRİ in solutions which contain water and toluol were determined. Langmuir and Freundlich adsorption- coefficients (a and n) of polymers surface of which were modiflcated with solvent are related to adsorption degrees of Cu+2, Co+2 and Zn+2 ions from solvent phase which contains Cu+2, Co+2, Zn+2 ions at various initial concentrations namely 50 ppm, 100 ppm, 150 ppm, 200 ppm. The experiments for every systems were repated at 30 °C, 40 °C, 50 °C and 60 °C. The changes of this of this coefficients with temperature were investigated. In the other step, the enthalpies were determined in this temperature range for each initial concentration of polymers.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7226
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128416.pdf
  Until 2099-12-31
3.75 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons