Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7217
Title: Kronik bronşitli, anfizemli hastalarla sigara içen ve içmeyen sağlıklı kişilerde serum alfa1-antitripsin düzeylerinin karşılaştırmalı çalışması
Other Titles: A comparative study of serum alpha1-antitrypsin levels in patients with chronic bronchitis, emphysema and healthy smokers and non-smokers
Authors: Özyardımcı, Nihat
Yüksel, N. Eser Gürdal
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Amfizem
Bronşit
Sigara içme
Emphysema
Bronchitis
Smoking
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yüksel, N. E. G. (1989). Kronik bronşitli, anfizemli hastalarla sigara içen ve içmeyen sağlıklı kişilerde serum alfa1-antitripsin düzeylerinin karşılaştırmalı çalışması . Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Çalışmamızda kronik bronşit ve amfizem tanısı konmuş 65 olgu ve sigara içen ve içmeyen sağlıklı 47 kişinin alfa1-antitripsin düzeyleri ölçülerek karşılaştırmalı çalışması yapıldı ve olguların solunum fonksiyon testleri yapılarak sigaranın kronik bronşit ve amfizem etyopatogenezindeki rolü araştırıldı. Kronik bronşitli ve amfizemli olgular arasında alfa1 -antitripsinin düşük seviyesi açısından kontrol grubuna oranla anlamlı bir artış bulunamadı. Ancak sigara içen olguların FEV1 değerlerinin, sigara içmeyenlere oranla anlamlı derecede düşük olduğu ve FEV1 değerlerinin sigara içme süresi ile ters orantılı olarak azaldığı saptandı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7217
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005570.pdf
  Until 2099-12-31
2.89 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons