Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7216
Title: Güney Marmara Bölgesinde koyunlarda helmint türlerinin yayılışı
Other Titles: The Prevalence of helminth species in sheep in Southern Marmara Region
Authors: Akyol, Volkan
Öncel, Taraneh
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Parazitoloji Anabilim Dalı/Helmintoloji Bilim Dalı.
Keywords: Koyun
Güney Marmara
Yaygınlık
Türkiye
Helmint
Prevalence
Sheep
Helminth
Southern Marmara
Turkey
Issue Date: 2000
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öncel, T. (2000). Güney Marmara Bölgesinde koyunlarda helmint türlerinin yayılışı. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma Ocak 1998-Nisan 1999 tarihleri arasında Güney Marmara Bölgesinde koyunlarda helmint türlerinin yayılışını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada 30 genç (1 yaş altı) ve 20 erişkin (1 yaş üstü) olmak üzere toplam 50 koyunun otopsisi yapılmış, ayrıca 260 koyunun dışkısı muayene edilmiştir. Otopsisi yapılan 50 koyunun 43'ünün (% 86) çeşitli helmint türleri ile enfekte oldukları belirlenmiş, dışkı bakısı yapılan 260 koyunun 208'inde (% 80) helmint enfeksiyonları tespit edilmiştir. Otopsi bakılarında 2 trematod, 3 cestod ve 22 nematod olmak üzere toplam 27 helmint türü tespit edilmiştir. Bunlardan Dicrocoelium dendriticum % 26, Paramphistomum cervi % 4, Moniezia expansa % 18, Kist hidatik % 30, Cysticercus tenuicollis % 2, Gongylenema pulchrum % 8, Dictyocaulus filaria % 8, Cystocaulus ocreatus % 28, Haemonchus contortus % 38, Ostertagia circumcincta % 78, Ostertagia ostertagi % 30, Ostertagia trifurcata % 20, Trichostrongylus axei % 46, Trichostrongylus capricola % 6, Trichostrongylus colubriformis % 18, Trichostrongylus vitrinus % 34, Nematodirus abnormalis % 18, Nematodirus filicollis % 32, Nematodirus spathiger % 12, Bunostomum trigonocephalum % 14, Chabertia ovîna %28,Oesophagostomum venulosum %14, Trichuris ovis %28, Trichuris skrjabini % 6, Trichuris discolor % 2, Trichuris globulosa % 8, Strongyloides papillosus % 2 tespit edilmiştir.Enfekte hayvanların 18'i (%41.8) nematodlarla, 4'ü (% 9.3) nematod+trematodlarla, 1 2'si (% 27.9) nematod+cestodiarla, 9'u (% 20.9) nematod+trematod+cestodlarla enfekte bulunmuştur. Enfekte hayvanlardan 6373 adet trematod, 214 adet cestod ve 46367 adet nematod olmak üzere toplam 52954 adet helmint toplanmıştır. Dışkı muayene sonuçlarına göre D.dendriticum % 30, Fasciola spp. % 0.77, Paramphistomum spp. % 3.1, Moniezia spp. % 8.8, Trichostrongylus spp. 61.5, Trichuris spp. % 4.6 oranlarında saptanmıştır. Protostrongylidae spp. enfeksiyon oranı % 33.8 olarak belirlenmiştir. Tespit edilen türler ve görülme sıklıkları; Protostrongylus rufescens % 16.92, Muellerius capillaris % 12.69, Cystocaulus ocreatus % 11.15, Dictyocaulus filaria % 2.30 olarak belirlenmiştir.
This study was carried out to determine the prevalence of helmint species in sheep in South Marmara Region between January, 1998 and April, 1999. Thirty young (younger than one of age) and twenty old (older than one of age) totally 50 sheep were necropsied and fecal samples of 260 sheep were examined. Fourtyhree of these (86 %) were found to be infected with various helminth species. Helminth infections were detected in two hundred eight of 260 sheep (80 %) by fecal sample examination. At post mortem examination, a total of 27 helminth species consisted of 2 trematode, 3 cestode and 22 nematode were found. Following species were obtained; Dicrocoelium dendriticum 26 %, Paramphistomum cervi 4 %, Moniezia expansa 18 %, Hydatic cyst 30 %, Cysticercus tenuicollis 2 %, Gongylenema pulchrum 8 %, Dictyocaulus filaria 8 %, Cystocaulus ocreatus 28 %, Haemonchus contortus 38 %, Ostertagia circumcincta 78 %, Ostertagia ostertagi 30 %, Ostertagia trifurcata 20 %, Trichostrongylus axei 46 %, Trichostrongylus capricola 6 %, Trichostrongylus colubriformis 18 %, Trichostrongylus vitrinus 34 %, Nematodirus abnormaiis 18 %, Nematodirus filicollis 32 %, Nematodirus spathiger 12 %, Bunostomum trigonocephalum 14 %, Chabertia ovina 28 %, Oesophagostomum venulosum 14 %, Trichuris ovis 28 %, Trichuris skrjabini 6 %, Trichuris discolor 2 %, Trichuris globulosa 8 %, Strongyloides papillosus 2 %. Infected animals were found to be infected with nematodes in 18 animals (41.8 %), nematodes+trematodes in 4 animals (9.3 %), nematodes + cestodes in 12 animals (27.9 %), nematodes + trematodes + cestodes in 9 animals (20.9 %).A total of 52954 helminths were collected from infected animals which consisted of 6373 trematodes, 214 cestodes and 46367 were nematodes. According to fecal examination results, D.dendriticum (30 %), Fasciola spp. (0.77 %), Paramphistomum spp. (3.1 %), Moniezia spp. (8.8 %), Trichostrongylus spp. (61.5 %), Trichuris spp. (4.6 %) were detected in given rates. Infection rate with Protostrongylidae species was determined as 33.8 %. Detected species and their incidences were as follows; 16.92 % Protostrongylus rufescens, 12.69 % Muellerius capillaris, 11.15 % Cystocaulus ocreatus, 2.30 % Dictyocaulus filaria.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7216
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
099134.pdf
  Until 2099-12-31
4.85 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons