Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7210
Title: Hindi besi rasyonlarına fitaz enzimi katmanın besi performansına ve kesim özelliklerine etkileri
Other Titles: The effect of phytase enzyme addition to turkey fattening diets on fattening performance and slaughter characteristics of Turkeys
Authors: Ak, İbrahim
Karaman, Şadıman
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Hindi besisi
Fitaz enzimi
Besi performansı
Kesim ve karkas özellikleri
Turkey fattening
Phytase enzyme
Fttening performance
Slaugter and carcass characteristics
Issue Date: 29-Jan-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karaman, Ş. (2002). Hindi besi rasyonlarına fitaz enzimi katmanın besi performansına ve kesim özelliklerine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma hindi besi rasyonlarına farklı düzeylerde fitaz enzimi ilavesinin hindilerin besi performansı ve bazı kesim ve karkas özelliklerine etkilerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. Araştırmada, 15 haftalık yaşta 125 adet Amerikan Bronz x Betina melezi erkek hindi palazı ile yürütülmüş ve 98 gün süren denemede hindiler her grupta 25 adet hindi bulunacak şekilde şansa bağlı olarak 5 gruba ayrılmışlardır. Araştırmada %0, 0.05, 0.10, 0.15 ve 0.20 fitaz enzimi içeren 5 farklı hindi besi rasyonu kullanılmıştır. Rasyonlarda mineral kaynaklı fosfor ek yemi (DCP vb. ) kullanılmamıştır. Deneme başlangıcından itibaren her iki haftada bir kontrol tartımı yapılarak, hindilerde canlı ağırlık, canlı ağırlık artışı, yem tüketimi ve yemden yararlanma oranı belirlenmiştir. Deneme sonunda her gruptan şansa bağlı olarak seçilen 15 hindide bazı kesim ve karkas özellikleri saptanmıştır. Besi başlangıç ağırlığı ortalama 4.2 kg olan hindilerin besi sonu canlı ağırlıklarının; 10.0±0.18 ve 9.3±0.11 kg arasında değiştiği belirlenmiştir. Hindilerin besi süresince toplam canlı ağırlık artışları gruplara göre sırasıyla; 5.2± 0.12, 5.7±0.13, 5.2±0.13, 5.8±0.13 ve 5.9±0.17 kg, hindilerin besi süresince günlük ortalama canlı ağırlık artışları ise sırasıyla; 53.3±1.26, 58.0±1.35, 52.5±1.34, 58.8±1.34 ve 60.1 ±1.73 g olarak belirlenmiştir. Kontrol grubu ve 3. gruptaki (%0.10 fitaz enzimi) hindilerin besi süresince toplam canlı ağırlık artışları ve günlük ortalama canlı ağırlık artışları 2., 4. ve 5. gruplarda bulunan hindilerden önemli düzeyde düşük bulunmuştur (PO.05). Hindilerin besi süresince günlük ortalama yem tüketimleri ise gruplara göre sırasıyla; 386.9, 405.0, 376.4, 409.8 ve 405.7 g olarak belirlenmiş ve 3. grup hariç rasyonlarına fitaz enzimi ilave edilen grupların yem tüketimlerinde artış gözlenmiştir. Araştırma sonucunda hindi besi rasyonlarına fitaz enzimi ilave edilmesinin hindilerin canlı ağırlık artışını, yem tüketimini ve yemden yararlanmayı arttırdığı (F<0.05) ayrıca kesim ve karkas özellikleri üzerinde olumsuz bir etkisi olmadığı belirlenmiştir.
The research was carried out to determine the effects of added phytase enzyme to turkey fattening diets on fattening performance, some slaughter and carcass characteristics of turkeys. The research was performed with 125 American Bronz x Betina cross breed male turkeys that were 15 weeks old and fattening period was 98 days. Different phytase enzyme dosages (0, 0.05, 0.10, 0.15 and 0.20%) added turkey fattening diets that were not including inorganic phospohorus (DCP etc.). From the beginning of the experiment every two weeks, live weight, live weight gain, feed intake and feed conversion ratio were determined. Some slaughter and carcass characteristics were determined on randomly selected 15 turkeys from each group at the and of experiment. Average initial weights were 4.2 kg and final weights of groups were determined 10.0±0.18 and 9.3±0.11 kg as. At the fattening period total live weight gain of the groups were 5.2± 0.12, 5.7±0.13, 5.2±0.13, 5.8±0.13 and 5.9±0.17 kg respectively. Avarage daily live weight gain of the groups were 53.3±1.26, 68.011.35, 52.5±1.34, 58.8±1.34 and 60.1 ±1.73 g respectively. Total live weight gain and avarage daily live weight gain of control and 3th groups (added phytase enzyme 0.10%) were found significantly lower than the other groups (PO.05). Daily avarage feed intake were 386.9, 405.0, 376.4, 409.8 and 405.7 g respectively. Addition of phytase enzyme to turkey fattening diets except the 3th group increased feed intake of the groups. As a result of research it has been determined that addition of phytase enzyme to turkey fattening diets significantly increased (P<0.05) live weight gain, feed intake and feed convertion ratio. In addition not negative effects on slaughter and carcass characteristics of turkey were not determined.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7210
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128423.pdf
  Until 2099-12-31
3.36 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons