Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7208
Title: Gastrit ve peptik ülserler ile campylobacter pylori arasındaki ilişki
Other Titles: Relationship between gastritis and peptic ulcers and campylobacter pylori
Authors: Tunç, Necmi
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Gastrit
Kampilobakter
Peptik ülser
Gastritis
Campylobacter
Peptic ulcer
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tunç, N. (1989). Gastrit ve peptik ülserler ile campylobacter pylori arasındaki ilişki . Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada, C. Pylori'nin değişik üst gastrointestinal sistem hastalıklarının etyopatogenezindeki rolü araştırıldı. Çalışmamızda Gasrit, Peptik Ülser ve normal endeskopik görünümlü vaka'ları kapsayan toplam 114 vaka değerlendirildi. Bu vaka'ların %59.6'sında C.pylori tespit edildi. Endoskopik ve histopatolojik olarak Gastit tanısı olan vaka'ları % 78.2'sinde, Peptik Ülser vaka'larının %86,3'ünde C.pylori tespit edildi. Bakterinin diğer üst Gastrointestinal sistem hastalıklarının patogenezindeki rolü aydınlatılamadı. Çalışmamızda bulunan sonuçlar, literatürdeki sonuçlar ile uygunluk göstermektedir. C. Pylori'nin ile kronik gastrit arasında sıkı bir ilişkinin olduğunu gözledik. Bakteri, peptik ülser etyolojisinde etken bir role sahip olmamakla birlikte hastalığın patogenezinde bir ko-faktör olarak rol oynadığı ileri sürülebilir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7208
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005569.pdf
  Until 2099-12-31
4.93 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons