Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7205
Title: Şeftali ve şeftali sularında bazı organik fosforlu ve bromlu pestisit kalıntılarının saptanması
Other Titles: Determination of pesticide residues containing bromic and organophosphorus in peach and peach juices
Authors: Başoğlu, Fikri
Öztekin, Leman
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı
Keywords: Şeftali
Şeftali suyu
Diazinon
Methidathion
Bromopropylate
Pestisit kalıntısı
GC/ MSD
Peach
Peach juice
Pesticide residue
Issue Date: 23-Dec-2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztekin, L. (2005). Şeftali ve şeftali sularında bazı organik fosforlu ve bromlu pestisit kalıntılarının saptanması. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada zirai mücadele teknik talimatında önerilen doz ve bu dozun iki katı doz ile ilaçlanan şeftali ağaçlarından alınan şeftalilerde diazinon, methidathion ve bromopropylate kalıntı analizleri yapılmıştır. İlaçlı şeftalilerden meyve suyu yapılarak, meyve suyu işleme teknolojisi basamaklarındaki kalıntı miktarlarının hangi düzeyde azaldığı tespit edilmiştir. Kalıntı analizlerinin yapılmasında GC/ MSD kullanılmıştır. Normal doz ilaçlaması yapılan şeftalilerde hasat için önerilen 15 günlük süre sonunda diazinon ortalama kalıntı miktarı 78.44± 8.47 µg/ kg, aşırı doz ilaçlaması yapılan şeftalilerdeki ortalama kalıntı miktarı 229.99±9.58 µg/ kg bulunmuştur. Bulunan kalıntı miktarları Türk Gıda Kodeksi’nde 300 µg/ kg olarak bildirilen kabul edilebilir en yüksek değerin altında bulunmuştur. Diazinon kalıntılarının meyve suyu işleme teknolojisi ile %99 düzeyinde azaldığı tespit edilmiştir. Normal doz ilaçlaması yapılan şeftalilerde hasat için önerilen 21 günlük süre sonunda methidathion ortalama kalıntı miktarı 120.70± 7.80 µg/kg bulunmuştur. Bulunan kalıntı miktarlarının Türk Gıda Kodeksi’nde 200 µg/ kg olarak bildirilen tolerans sınırları içersinde yer aldığı tespit edilmiştir. Methidathion kalıntılarının meyve suyu işleme teknolojisiyle %96.31 oranında azaldığı saptanmıştır. Normal doz ilaçlaması yapılan şeftalilerde hasat için önerilen 21 günlük süre sonunda bromopropylate ortalama kalıntı miktarı 1551.30± 46.84 µg/ kg, aşırı doz ilaçlaması yapılan şeftalilerde 2660.80± 110.00 µg/ kg olarak saptanmıştır. Türk Gıda Kodeksi’nde bromopropylate’nin meyvelerdeki kabul edilebilir en yüksek kalıntı değeri 200 µg/ kg olarak verilmiştir. Bulunan kalıntı miktarları izin verilen tolerans değerin üzerinde bulunmuştur. Meyve suyu işleme teknolojisi ile bromopropylate kalıntılarının %84 düzeyinde azaldığı tespit edilmiştir.
In this study diazinon, methidathion and bromopropylate residue analyses are made to peaches taken from peach trees which are sprayed with a dose suggested by agricultural preventative technical instruction and a dose twice as much. By making peach juices from this pesticided peaches it is determined at what level is the amount of decrease in residue during fruit juice processing tecnology steps. During residue analyses GC/MSD is used. It is detected that with normal dose sprayed peaches after 15 days of treatment, average diazinon residue amount is 78.44± 8.47 µg/ kg. However with over dose sprayed peaches this average is 229.99± 9.58 µg/ kg. The detected residue amounts are less than 300 µg/ kg which is the maximum level declared in Turkish Food Codex. It is determined that diazinon residue is decreased by %99 percent during fruit juice processing technology. It is detected that with normal dose sprayed peaches after 21 days of treatment, average methidathion residue amount is 120.70± 7.80 µg/ kg. This detected residue amounts are below 200 µg/ kg which is the tolerances declared in Turkish Food Codex . It is determined that methidathion residue is decreased by %96.31 percent during fruit juice processing tecnology. It is detected that with normal dose sprayed peaches after 21 days of treatment, average bromopropylate residue amount is 1551.30± 46.84 µg/ kg. However with over dose sprayed peaches this average is 2660.80± 110.00 µg/ kg. The detected residue amounts are more than 200 µg/ kg which is the maximum acceptable level declared in Turkish Food Codex. It is determined that bromopropylate residue is decreased by % 84 percent during fruit juice processing technology.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7205
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
183807.pdf501.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons