Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7201
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖztürk, Ahmet Rasim-
dc.date.accessioned2020-01-28T06:16:51Z-
dc.date.available2020-01-28T06:16:51Z-
dc.date.issued1986-
dc.identifier.citationÖztürk, A. R. (1986). Böbreğin yer kaplayan lezyonlarında nefrotomografi ve ultrasonografinin tanı değeri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7201-
dc.description.abstractAz gelişmiş ülkelerde, bir hastalığın tanısında kullanılacak yöntem, ekonomik olan, non-invaziv ve kesin tanı değeri yüksek olan yöntemler arasından seçilmelidir. Böbreğin yer kaplayan lezyonlarının tanısında, son yıllara kadar, non-invaziv olan nef rogtomograf i en değerli tanı yöntemi idi. Ultrasonograf i ise konvansiyonel radyolojiye göre yeni bir yöntemdir. Parankimal organ patolojilerinin tanısında da değeri iyi bilinmektedir. Çalışmamızda böbreğin yer kaplayan lezyonlarında temel konvansiyonel yöntem olan nefrotomograf i ile ultrasonografinin tanı değerini karşılaştırdık» Böylece bu iki yöntemin böbreğin yer kaplayan lezyonlardaki tanı değerlerini saptamaya çalıştık. Çalışmamız 1984-1986 yılları arasında Ana Bilim Dalı'mıza başvuran yenidoğan ile 81 yaşları arasında 73 erkek ve 38 kadın, toplam 111 olguyu kapsamaktadır. Olgularımızdan 74'ü böbrek kisti, 22'si böbrek tümörü ve 15 'i polikistik böbrek hastalığı idi.-90- Olgularımızın tümüne ultrasonografi ve nefrotomografi uygulanmıştır.. Ultrasonografide kalisiyel dilatasyon olan dört olguya böbrek kisti ve yine her iki yöntemle de subkapsüler hematom olgusuna böbrek tümörü olarak yanlış tanı kondu. Diğer tüm olgularımızdaki bul gular literatürle uyumlu idi. Çalışmamıza göre US'nin doğruluk oranı, böbrek kistinde % 94.6, böbrek tümöründe % 95.5, polikistik hastalıkta % 100'dür. Nefro- tomografi' nin doğruluk oranı ise böbrek kistinde % 63, böbrek tümöründe % 95.5, polikistik hastalıkda % 100' dür. Sonuç olarak US'nin kist ve tümör tanısında nef rotomograf iye gerek duymadan uygulanabilecek yöntem olduğunu saptadık» Ancak kistik hastalıklarda böbreğin fonksiyonu hakkında bilgi vermesi yönünden yanlızca ekskratuar urografinin yeterli olabileceği kanısına vardık.tr_TR
dc.format.extent104 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectBöbrektr_TR
dc.subjectTomografitr_TR
dc.subjectUltrasonografitr_TR
dc.subjectKidneyen_US
dc.subjectTomographyen_US
dc.subjectUltrasonographyen_US
dc.titleBöbreğin yer kaplayan lezyonlarında nefrotomografi ve ultrasonografinin tanı değeritr_TR
dc.title.alternativeDiagnostic value of nephrotomography and ultrasonography in space-occupying lesions of the kidneyen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/Radyoloji Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
071383.pdf
  Until 2099-12-31
4.78 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons