Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7200
Başlık: Fotoskiaskopi
Diğer Başlıklar: Photoskiascopy
Yazarlar: Özmen, Ahmet Tuncer
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Göz Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Ambliyopi
Görme taraması
Göz hastalıkları
Amblyopia
Vision screening
Eye diseases
Yayın Tarihi: 1989
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özmen, A.T. (1989). Fotoskiaskopi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Çocukluk çağındaki önemli görme problemlerinden olan ambliyopi ve şaşılık tedavisinde görsel prognozun başarılı olabilmesi için erken çocukluk döneminde ortaya çıkarılıp önlem alınması gerekir. Bu yaş döneminde, adı geçen patolojileri taramak amacı ile çeşit­li yöntemler geliştirilmiştir. Çalışmamızda, çok küçük bebeklere bile rahatlıkla uygulanabile­cek fotoğrafa dayalı bir tarama yöntemini kullandık ve bu yöntemin şa­şılık ve kırılma kusurlarını ortaya çıkarabilme yeteneğini araştırdık. Kullandığımız yöntem çocuklarda tarama amacına yönelik, pratik güvenilir ve ümit vericidir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7200
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
005568.pdf
  A kadar 2099-12-31
1.51 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons