Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7199
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorGüçer, Şeref-
dc.contributor.authorKaraaslan, Hicran-
dc.date.accessioned2020-01-28T06:12:11Z-
dc.date.available2020-01-28T06:12:11Z-
dc.date.issued2002-01-22-
dc.identifier.citationKaraaslan, H. (2002). Alçıtaşı karakterizasyonunda eser element düzeylerinin kullanılmasının araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7199-
dc.description.abstractJeolojik örneklerde eser element düzeyleri kullanılarak yapılan karakterizasyon çalışmaları önem kazanmaktadır. Alçıtaşı. çeşitli endüstrilerde ve özellikle binalarda mimari materyal olarak kullanılan bir mineraldir. Çalışmamızda, ülkemizin değişik bölgelerinden alınan alçıtaşı örneklerinin eser element düzeyleri kullanılarak karakterize edilmesine yönelik kemometrik bir metodun uygulaması önerilmektedir. Alçıtaşı örneklerindeki Zn, Cd, Co, Ni, Pb, Mn, Ag ve Cu düzeylerinin alevli atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayin edilebilmesi için çökelek flotasyonu. aktif karbon ve ekstraksiyon gibi deriştirme ve matriks ayırma amaçlı analitik şemalar geliştirilmiştir. Kemometrik deneyseli dizayn metotları kullanılarak, bu ayırma ve deriştirme yöntemlerinin verimlerine etki eden parametrelerin optimizasyonları sağlanmıştır. Ayrıca, alevli atomik absorpsiyon spektrometresi ile yapılan çalışmalarda CaSO4 matriksinin neden olduğu girişim (interferens) etkileri incelenmiştir. Tayin edilen eser element düzeylerinin kullanılarak kemometrik metotlar yardımıyla bir karakterizasyonun mümkün olup olmadığı araştırılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractCharacterisation of geological samples have an increasing importance in recent years. Gypsum is a mineral used in many industries especially for architectural material in buildings. In this study, an application of chemometric methods was demonstrated after determining trace elements in gypsum which are collected from various region of Turkey. An analytical scheme was developed using separation and enrichment methods such as colloid flotation, activated carbon and extraction procedure for determination of Zn, Cd, Co, Ni, Pb. Ag, Mn and Cu in gypsum by flame atomic absorption spectrometry. Parameters, which have influences on recoveries, are optimised using chemometric methods. In addition, the interference effects caused by CaS04 matrix were investigated systematically in flame AAS studies. Trace element levels of the samples are used with chemometric methods for the characterisation purposes of gypsum.en_US
dc.format.extentXII, 98 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectAlçıtaşıtr_TR
dc.subjectAktif karbontr_TR
dc.subjectZenginleştirmetr_TR
dc.subjectEser elementlertr_TR
dc.subjectFlotasyontr_TR
dc.subjectEkstraksiyontr_TR
dc.subjectKarakterizasyontr_TR
dc.subjectKemometritr_TR
dc.subjectGypsumen_US
dc.subjectEnrichmenten_US
dc.subjectTrace elementsen_US
dc.subjectColloid flotationen_US
dc.subjectExtractionen_US
dc.subjectActivated carbonen_US
dc.subjectCharacterisationen_US
dc.subjectChemometricsen_US
dc.titleAlçıtaşı karakterizasyonunda eser element düzeylerinin kullanılmasının araştırılmasıtr_TR
dc.title.alternativeInvestigation of using trace element levels in characterization of gypsumen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.tr_TR
dc.relation.bap2001/51tr_TR
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128424.pdf
  Until 2099-12-31
7.04 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons