Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7199
Başlık: Alçıtaşı karakterizasyonunda eser element düzeylerinin kullanılmasının araştırılması
Diğer Başlıklar: Investigation of using trace element levels in characterization of gypsum
Yazarlar: Güçer, Şeref
Karaaslan, Hicran
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kimya Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Alçıtaşı
Aktif karbon
Zenginleştirme
Eser elementler
Flotasyon
Ekstraksiyon
Karakterizasyon
Kemometri
Gypsum
Enrichment
Trace elements
Colloid flotation
Extraction
Activated carbon
Characterisation
Chemometrics
Yayın Tarihi: 22-Oca-2002
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Karaaslan, H. (2002). Alçıtaşı karakterizasyonunda eser element düzeylerinin kullanılmasının araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Jeolojik örneklerde eser element düzeyleri kullanılarak yapılan karakterizasyon çalışmaları önem kazanmaktadır. Alçıtaşı. çeşitli endüstrilerde ve özellikle binalarda mimari materyal olarak kullanılan bir mineraldir. Çalışmamızda, ülkemizin değişik bölgelerinden alınan alçıtaşı örneklerinin eser element düzeyleri kullanılarak karakterize edilmesine yönelik kemometrik bir metodun uygulaması önerilmektedir. Alçıtaşı örneklerindeki Zn, Cd, Co, Ni, Pb, Mn, Ag ve Cu düzeylerinin alevli atomik absorpsiyon spektrometresi ile tayin edilebilmesi için çökelek flotasyonu. aktif karbon ve ekstraksiyon gibi deriştirme ve matriks ayırma amaçlı analitik şemalar geliştirilmiştir. Kemometrik deneyseli dizayn metotları kullanılarak, bu ayırma ve deriştirme yöntemlerinin verimlerine etki eden parametrelerin optimizasyonları sağlanmıştır. Ayrıca, alevli atomik absorpsiyon spektrometresi ile yapılan çalışmalarda CaSO4 matriksinin neden olduğu girişim (interferens) etkileri incelenmiştir. Tayin edilen eser element düzeylerinin kullanılarak kemometrik metotlar yardımıyla bir karakterizasyonun mümkün olup olmadığı araştırılmıştır.
Characterisation of geological samples have an increasing importance in recent years. Gypsum is a mineral used in many industries especially for architectural material in buildings. In this study, an application of chemometric methods was demonstrated after determining trace elements in gypsum which are collected from various region of Turkey. An analytical scheme was developed using separation and enrichment methods such as colloid flotation, activated carbon and extraction procedure for determination of Zn, Cd, Co, Ni, Pb. Ag, Mn and Cu in gypsum by flame atomic absorption spectrometry. Parameters, which have influences on recoveries, are optimised using chemometric methods. In addition, the interference effects caused by CaS04 matrix were investigated systematically in flame AAS studies. Trace element levels of the samples are used with chemometric methods for the characterisation purposes of gypsum.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7199
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
128424.pdf
  A kadar 2099-12-31
7.04 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons