Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7197
Başlık: Major depresyon olgularında serebral lateralizasyonun araştırılması
Diğer Başlıklar: Investigation of cerebral lateralization in cases of major depression
Yazarlar: Yavaşcağlu, Can
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Depresyon
Depression
Lateralite
Laterality
Yayın Tarihi: 1991
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Yavaşcağlu, C. (1991). Major depresyon olgularında serebral lateralizasyonun araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışmaya serebral, lateralite bakımından karşılaştırmak amacıyla,20 hastalık döneminde Major depresyon olgusu, 7 ramiayanda major depreayon olgusu vb 48 sağlıklı kontrolden oluşan 3 ayrı grup alınmıştır. Gruplar arasında el ayak ve göz üstünlüğü bakımından belirgin bir fark saptanamamıştır. Vizüel uyarı testleri bütün olarak gözden geçirildiğinde, major depresyon grubunun, motor fonksiyon için solda daha belirgin olmak üzere bilateral vizuyomotof performans azalması gösterdiği izlenmiştir. Bu bilateral vizuyomotor disf onksiyonun, major depresyon remisyon grubunda azalarak kontrol grubu değerlerine yaklaşmakta olduğu görülmektedir. Verbal uyaranlarla yapılan dikotik dinleme testle- rlyle major depresyon grubu sol hemlsferik dlsf onksiyona İşaret eden, sağ kulak ile algılanan informasyonda azalma göstermiştir. Genel olarak renisyon grubunda algılanan informas yohda, major depresyon grubuna oranla artma olduğu izlenmistir. Sonuç olarak psikopatolojik durumlarda, belli bir hemist erik disfonksiyohdan çok, belli fonksiyonlar için var. alan serebral organizasyondaki balansta,aerebral lateralizasyonuda etkileyecek bir bozulmanın söz konusu olduğu düşünülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7197
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
013500.pdf
  A kadar 2099-12-31
9.89 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons