Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7197
Title: Major depresyon olgularında serebral lateralizasyonun araştırılması
Other Titles: Investigation of cerebral lateralization in cases of major depression
Authors: Yavaşcağlu, Can
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Psikiyatri Anabilim Dalı.
Keywords: Depresyon
Depression
Lateralite
Laterality
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yavaşcağlu, C. (1991). Major depresyon olgularında serebral lateralizasyonun araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmaya serebral, lateralite bakımından karşılaştırmak amacıyla,20 hastalık döneminde Major depresyon olgusu, 7 ramiayanda major depreayon olgusu vb 48 sağlıklı kontrolden oluşan 3 ayrı grup alınmıştır. Gruplar arasında el ayak ve göz üstünlüğü bakımından belirgin bir fark saptanamamıştır. Vizüel uyarı testleri bütün olarak gözden geçirildiğinde, major depresyon grubunun, motor fonksiyon için solda daha belirgin olmak üzere bilateral vizuyomotof performans azalması gösterdiği izlenmiştir. Bu bilateral vizuyomotor disf onksiyonun, major depresyon remisyon grubunda azalarak kontrol grubu değerlerine yaklaşmakta olduğu görülmektedir. Verbal uyaranlarla yapılan dikotik dinleme testle- rlyle major depresyon grubu sol hemlsferik dlsf onksiyona İşaret eden, sağ kulak ile algılanan informasyonda azalma göstermiştir. Genel olarak renisyon grubunda algılanan informas yohda, major depresyon grubuna oranla artma olduğu izlenmistir. Sonuç olarak psikopatolojik durumlarda, belli bir hemist erik disfonksiyohdan çok, belli fonksiyonlar için var. alan serebral organizasyondaki balansta,aerebral lateralizasyonuda etkileyecek bir bozulmanın söz konusu olduğu düşünülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7197
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
013500.pdf
  Until 2099-12-31
9.89 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons