Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7196
Title: Değişici epitel hücreli yüzeyel mesane tümörlerinde profilaktik amaçlı düşük doz BCG uygulamaları
Other Titles: Low-dose BCG applications for prophylactic purposes in superficial bladder tumors with interchangeable epithelial cells
Authors: Bağcıoğlu, Ahmet
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ürolojiı Anabilim Dalı.
Keywords: Mesane neoplazmları
Urinary bladder neoplasms
Mycobacterium bovis
Üroloji
Urology
Issue Date: 1991
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bağcıoğlu, A. (1991). Değişici epitel hücreli yüzeyel mesane tümörlerinde profilaktik amaçlı düşük doz BCG uygulamaları. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: TUR uygulanan yüzeyel mesane tümörlü hasta! ardaki nüks ve progresif nüks oranlarım düşürebilmek amacı ile 13 hastada kısa süreli, 13 hastada uzun süreli uygulanan ekonomik doz BCG immünoprofilaksisi programı 16 hastalık kont rol grubu ile karşılaştırıldı. Nüks oranı kontrol grubunda %59, kısa süreli programda %38, uzun süreli programda ise %23 saptandı. Progresif nüks oranları ise, sıra ile, %29.4, X11.8, %0 idi. Yan etkiler kabul edilebilir oranlardaydı. Bu sonuçların literatürdeki standart doz BCG uygulamaları ile karşılaştı rılabilir olduğu bulundu.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7196
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
013499.pdf
  Until 2099-12-31
2.53 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons