Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7193
Title: Kahverengi yumurtacı piliçlerde amiloid artropati'nin deneysel oluşturulmasında vitamin A ile immun sistemin rollerinin incelenmesi
Other Titles: The role of vitamin A and immun system on experimentally induced amyloid arthropathy in brown layer pullets
Authors: Mısırlıoğlu, Deniz
Sevimli, Alper
Uludağ Üniversitesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü/Patoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Amiloid artropati
Vitamin A
Pentoksifilin
Metilprednisolon
Tavuk
Amyloid arthropathy
Pentoxyfilline
Methylprednisolone
Chicken
Issue Date: 1-Jul-2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sevimli, A. (2003). Kahverengi yumurtacı piliçlerde amiloid artropati'nin deneysel oluşturulmasında vitamin A ile immun sistemin rollerinin incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada amiloid artropatinin oluşturulmasında A vitamininin ve immun sistemin rolleri incelendi. Çalışmada kullanılan 175 adet günlük "Iso Brown" ırkı kahverengi yumurtacı civciv 5 gruba ayrıldı. Çalışma süresince ILgrup (A vitamini) yüksek düzeyde (75.000 1.U/kg), I. (negatif kontrol), JR. (pozitif kontrol), IV. (pentoksifilin) ve V. (metilprednizolon) gruplar ise normal düzeyde A vitamini içeren yemle beslendi. Çalışmanın 5. haftasında piliçlerin sol tibio-metatarsal eklemlerine, I. gruba %0.9'hık NaCl (0.25ml), diğer gruplara ise amiloid artropati oluşturmak amacıyla complete Freund's adjuvant (0.25ml) enjeksiyonu uygulandı. Ayrıca IV. gruba pentoksifilin, V. gruba metilprednisolon birer doz (l0mg/kg-IM) olacak şekilde enjekte edildi. Enjeksiyonu takiben 13. haftanın sonunda piliçlerin nekropsileri yapılarak tibio-metatarsal eklemleri, karaciğer, dalak, böbrek, bezli mide ve ince bağırsak, dokuları ve kan örnekleri alındı. Formaldehit tesbiti ve parafin bloklamayı takiben doku kesitleri amiloid birikiminin varlığı, şiddeti ve dokuya infiltre olan yangı hücrelerinin tip ve yoğunluğu bakımından değerlendirildi. Kan örneklerinde SAA (serum amiloid A), A vitamini ve formül lökosit değerleri ölçüldü. I., n., m, IV. ve V. gruplarda amiloid artropati oluşum oranlan (%) sırasıyla; 0, 100, 87,76, 66, SAA değerleri; (ng/ml) 166±17, 607±40, 423±39, 342±27, 293±22, serum retinol değerleri (ug/dl); 59.75±3.8, 42.72±3, 59.24±3.6, 102±9.1, 101.3± 12.3, formül lökosit değerleri (%); 0.504, 0.75, 0.75, 0.087, 0.44 olarak saptandı. Sonuç olarak, A vitamininin SAA miktarım ve dokulara makrofaj göçünü artırmak suretiyle amiloid oluşumunu artırdığı gözlendi. Sadece TNF-a (Tumor necrosis factor-a)'yı baskılayıcı özelliği olan pentoksifiline kıyasla TNF-a, IL-1 (Interleukin-1), IL-2 ve IL-6 yi baskılayan metilprednizolonun amiloid oluşumunu azaltmada daha başarılı olduğu, dolayısıyla bu sitokinlerin amiloid oluşumunda önemli rol oynadıkları sonucuna varıldı.
The role of vitamin A and imntun system on experimentally induced amyloid arthropathy in Brown layer pallets In this study, the effects of vitamin A and the immune system in the formation of amiloid arthropathy were investigated. A total of 175 one-day-old Iso-Brown layer chicks were allocated into 5 groups. Throughout the study, group EL (Vitamin A) fed with diet containing high doses of vitamin A (75000 1.U./kg), whereas group I (negative control), group HI (positive control), group IV (pentoxyfilline) and group V (methylprednisolone) were fed with diet containing normal levels of vitamin A At the fifth week of the study chicks in group A were injected with 0.25 ml of 0.9% NaCl into the tibio-metatarsal joint, while chicks in the other groups were injected with the same amount of Freund's aduvant to induce amyloid arthropathy. Group IV received pentoxyfilline and group V received methylprednisolone (10 mg/kg, IM) once. At the end of 13 weeks post-injections, animals were euthanised and samples were collected from the tibio- metatarsal joints, liver, spleen, kidney, small intestine, glandular stomach and blood. After formaldehyde fixation and paraffin embedding, tissue sections were prepared and stained to investigate the presence and the degree of amyloid as well as the infiltrating inflammatory cells. In blood samples SAA (serum amyloid A), vitamin A and formüle leukocyte values were determined. The values in groups I, D, HI, IV and V, respectively were as follows: amyloid arthropathy formation (%): 0, 100, 87, 76, 66; SAA(ng/ml): 166±17, 607±40, 423±39, 342±27, 293±22; serum retinol values (ug/dl): 59.75±3.8, 42.72±3, 59.24±3.6, 102±9.1, 101.3±12.3; formüle leukocyte (%): 0.504, 0.75, 0.75, 0.087, 0.44. As a conclusion it was observed that vitamin A had an inducing effect on amyloid arthropathy by increasing the levels of SAA and the number of tissue infiltrating macrophages. Methylprednisolone had a more successful inhibitory effect on amiloidosis by suppressing the TNF-a (Tumor necrosis factor-a), IL-l(Interleukin-l), IL-2 and IL-6 than pentoxyfilline, which suppresses only the TNF-a.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7193
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
124401.pdf
  Until 2099-12-31
7 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons