Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7191
Başlık: Yatırım teşvik politikalarının iktisadi kalkınmaya katkısı (Türkiye açısından bir değerlendirme)
Diğer Başlıklar: Economic development contribution of investment incentives policy (An evaluation of Turkey)
Yazarlar: Acar, Yalçın
Erol, Emine
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Ekonomik kalkınma
Yatırımlar
Economic development
Teşvik politikaları
Incentive policies
Teşvikler
Incentives
Yatırım politikaları
Investments policies
Investments
Yayın Tarihi: 2000
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Erol, E. (2000). Yatırım teşvik politikalarının iktisadi kalkınmaya katkısı (Türkiye açısından bir değerlendirme). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7191
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
096120.pdf
  A kadar 2099-12-31
20.66 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons