Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7189
Başlık: Çağdaş Arap edebiyatında Osmanlı ve Türk imajı
Diğer Başlıklar: Ottoman and Turkish image in contemporary Arabic literature
Yazarlar: Ayyıldız, Erol
Arslan, Hatice
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Arap Dili ve Belagatı Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Arap edebiyatı
Ottomans
Arabian literature
Osmanlılar
Türkler
Turks
Yayın Tarihi: 2000
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Arslan, H. (2000). Çağdaş Arap edebiyatında Osmanlı ve Türk imajı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7189
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
096118.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.98 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons