Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7187
Title: MoS2 / Polyester kompozit malzemesinin çeşitli oranlarda üretilmesi ve bu kompozisyonlara bağlı olarak belirli bir sistemde aşınma mukavemeti ve sürtünme katsayısı değişiminin belirlenmesi
Other Titles: Production of MoS2 / Polyester composite material in various ratios and determination of wear resistance and friction coefficient change in a certain system depending on these compositions
Authors: Demirci, A. Halim
Demirci, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Polyester
Aşınma mukavemeti
Abrasion strength
Sürtünme katsayısı
Friction coefficient
Issue Date: 16-Mar-1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirci, M. (1989). MoS2/Polyester kompozit malzemesinin çeşitli oranlarda üretilmesi ve bu kompozisyonlara bağlı olarak belirli bir sistemde aşınma mukavemeti ve sürtünme katsayısı değişiminin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Genel olarak polyteser reçineleri, iyi bağlayıcı özelliğe sahiptirler. Bunun yanında, aşınma özellikleri metallere ve seramiklere nazaran çoğu zaman teknik ihtiyaçlara cevap verecek nitelikte değildirler. Molibden di sülfit (MoS2) iyi bir katı yağlayıcıdır. Cam ise iyi aşınma ve sürtünme özellikleri gösterdiğinden "Polyester reçinesi - kısa cam elyafı - MoS2 " kompozitinde bu özelliklerden faydalanılmak istenmiştir. Belirli oranlardaki polyester reçinesi / cam elyafı / MoS2 karışımları, aşınma ve sürtünme deneylerine tabi tutuldu. Ayrıca çekme ve çentik darbe davranışları da test edildi. Artan cam elyafı oranları ile aşınma davranışlarında büyük oranda iyileşme görüldü. Sürtünme davranışlarında da MoS2, oranının artmasıyla iyileşme sağlandı. Çekme mukavemeti ile her iki komponentin de yüzde oranları arasında uygun bir ilişki bulunamadı. Çentik darbe mukavemetinde ise artan cam elyafı oranıyla bir iyileşme görüldü.
In this study, composite materials are introduced in general and fiber strenghtened composit materials, especially glass fiber - polyester resin composites, are discused in detail. In experimentals, predetermined percentages of Polyester resin - Short glass fiber - Molibden di sülfit (MoS2 ) mixtures are prepared and then subjected to tensile and impact tests besides wear and friction tests. It is observed that increasing percentage of glass fiber gives better wear behaviour. While increasing percentage of MoS2 improves friction characteristics. An appropriate relation between persentage of components and tensile strenght is not obtained. However, strenght of impact gets to be a little better with increasing percentage of glass fibre.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7187
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005559.pdf
  Until 2099-12-31
2.59 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons