Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7185
Title: Boyalı mamüllerde reflektans verileri ve tristimulus değerlerinin incelenmesi
Other Titles: Reflectance data and tristimulus values in dyed products
Authors: İskender, Mustafa A.
Erdoğan, Bahar
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Boyalı mamül
Painted product
Reflektans
Reflectance
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erdoğan, B. (1989). Boyalı mamüllerde reflektans verileri ve tristimulus değerlerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, özellikle renk farkı ölçümleri olmak üzere genel olarak renk ölçüm esasları ve prensipleri üzerinde durulmuştur. Bu konudaki literatürler incelenmiş ve özetlenmiştir. Deneysel bölümde ise konfeksiyon işletmelerinden toplanan numunelerin renk ölçümleri reflektans verilerine dayanılarak alınmış ve kumaş katları arasındaki renk farklılıkları ve ölçülen renk değerlerinin de tristimulus değerleri ile değişimleri incelenmiştir. Bütün numunelerin kabul edilebilirlik sınırları içinde olmadığı ayrıca tristimulus değerlerindeki değişimlerle rengin ışıklık bileşeni dışındaki bileşenler arasında lineer bir ilişki olmadığı gözlenmiştir.
In this study, basic principles of colour measurement, especially colour difference measurements have been reviewed and summarized. In the experimental part the samples which have been picked up among confection producers in the form of large number of layers have been measured depending on the reflectance data, the colour difference among the layers also the change in colour components with the change of tristimulus values have been investigated. It is observed that all the sample layers have not been in the acceptibility limits and also there have not been a linear relation between the change of tristimulus values and change of colour components execpt lightness component.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7185
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005561.pdf
  Until 2099-12-31
3.02 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons