Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7184
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSaraç, İsa-
dc.contributor.authorAltun, Murat-
dc.date.accessioned2020-01-28T05:35:01Z-
dc.date.available2020-01-28T05:35:01Z-
dc.date.issued1989-01-
dc.identifier.citationAltun, M. (1989). Diskriminant analizi ve uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/7184-
dc.description.abstractÇok değişkenli istatistiksel analiz türlerinden biri olan Diskriminant Analiz; grupların birbirinden kesinlikle ayrılamadığı durumlarda bireylerin ayırım ve sınıflandırılmasında kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada Diskriminant Analiz ve dayandığı matematik temeller tanıtılmış ve bir Basic Bilgisayar Programı hazırlanmıştır. Daha sonra bu programla lise öğrencilerinin akademik kollara ayrılmasına ilişkin bir uygulama yapılmıştır.tr_TR
dc.description.abstractDiscriminant Analysis, as one of the multivariant sta tistical analysis, is a method which is used for the discrimination and classification of the individuals when the groups can not discriminate from each other, in a certain way. In this study, at first the discriminant analysis and its mathematical groundworks have been explained. Then, a basic computer program has been prepared. After that this program, has been applied for the discrimination of the lycee students in academic branches.en_US
dc.format.extent77 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDiskriminant analizitr_TR
dc.subjectİstatistiktr_TR
dc.subjectDiscriminant analysisen_US
dc.subjectStatisticsen_US
dc.titleDiskriminant analizi ve uygulamalarıtr_TR
dc.title.alternativeDiscriminant analysis and applicationsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005562.pdf3.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons