Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7184
Başlık: Diskriminant analizi ve uygulamaları
Diğer Başlıklar: Discriminant analysis and applications
Yazarlar: Saraç, İsa
Altun, Murat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Diskriminant analizi
İstatistik
Discriminant analysis
Statistics
Yayın Tarihi: Oca-1989
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Altun, M. (1989). Diskriminant analizi ve uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Çok değişkenli istatistiksel analiz türlerinden biri olan Diskriminant Analiz; grupların birbirinden kesinlikle ayrılamadığı durumlarda bireylerin ayırım ve sınıflandırılmasında kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada Diskriminant Analiz ve dayandığı matematik temeller tanıtılmış ve bir Basic Bilgisayar Programı hazırlanmıştır. Daha sonra bu programla lise öğrencilerinin akademik kollara ayrılmasına ilişkin bir uygulama yapılmıştır.
Discriminant Analysis, as one of the multivariant sta tistical analysis, is a method which is used for the discrimination and classification of the individuals when the groups can not discriminate from each other, in a certain way. In this study, at first the discriminant analysis and its mathematical groundworks have been explained. Then, a basic computer program has been prepared. After that this program, has been applied for the discrimination of the lycee students in academic branches.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7184
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
005562.pdf3.12 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons