Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7184
Title: Diskriminant analizi ve uygulamaları
Other Titles: Discriminant analysis and applications
Authors: Saraç, İsa
Altun, Murat
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: Diskriminant analizi
İstatistik
Discriminant analysis
Statistics
Issue Date: Jan-1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Altun, M. (1989). Diskriminant analizi ve uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Çok değişkenli istatistiksel analiz türlerinden biri olan Diskriminant Analiz; grupların birbirinden kesinlikle ayrılamadığı durumlarda bireylerin ayırım ve sınıflandırılmasında kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmada Diskriminant Analiz ve dayandığı matematik temeller tanıtılmış ve bir Basic Bilgisayar Programı hazırlanmıştır. Daha sonra bu programla lise öğrencilerinin akademik kollara ayrılmasına ilişkin bir uygulama yapılmıştır.
Discriminant Analysis, as one of the multivariant sta tistical analysis, is a method which is used for the discrimination and classification of the individuals when the groups can not discriminate from each other, in a certain way. In this study, at first the discriminant analysis and its mathematical groundworks have been explained. Then, a basic computer program has been prepared. After that this program, has been applied for the discrimination of the lycee students in academic branches.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7184
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005562.pdf3.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons