Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7182
Başlık: Farelerde allojenik kan enjeksiyonunun yara iyileşmesi ve patlama basıncı üzerinde etkisi
Diğer Başlıklar: Effect of allogeneic blood injection on wound healing and burst pressure in mice
Yazarlar: Özen, Yılmaz
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Genel Cerrahi Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Sıçanlar
Yara iyileşmesi
Rats
Wound healing
Yayın Tarihi: 1988
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Özen, Y. (1988). Farelerde allojenik kan enjeksiyonunun yara iyileşmesi ve patlama basıncı üzerinde etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Deney Hayvanları laboratuvarında 25 Nisan - 30 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmada, farelerde allojenik kan uygulamasının yaranın patlama basıncı üzerine etkileri araştırıldı. Yara yerinde önceden aseptik enflamasyon oluşturarak iyleşmenin gevşek fazı (lag phase) 'nın elimine edilmesi ve böylece iyileşme sürecine olumlu bir katkı sağlanması amaçlandı. Deney hayvanı olarak, birbirine yakın nitelikler taşıyan fareler kullanıldı. İkişer deney ve kontrol grubu oluşturularak, deney hayvanlarına allojenik kan, kontrol grubundakilere serum fizyolojik uygulandı. Deney ve kontrol gruplarına kan ve serum fizyolojik uygulanmasından 3 gün sonra laparotomi-sütür uygulandı. Bu işlemden sonraki (postoperatif) 2,5,7,9 ve 14'üncü günlerde deney ve kontrol gruplarından birer grupta patlama basınçları ölçüldü. Diğer birer grupta ise histolojik inceleme yapıldı. Sonuçta, allojenik kan uygulamasının yara iyileşmesi üzerinde olumlu etkilerinin bulunduğu yapılan ölçümler ve histolojik tetkiklerle saptandı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7182
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
005564.pdf
  A kadar 2099-12-31
2.93 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons