Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7181
Title: Deneysel osteoartritte erken dönemde gelişen histopatolojik değişiklikler
Other Titles: Histopathological changes that develop early in experimental osteoarthritis
Authors: Bilgen, Ömer Faruk
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ortopedi ve Tramvatoloji Anabilim Dalı.
Keywords: Osteoartrit
Osteoarthritis
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bilgen, Ö. F. (1989). Deneysel osteoartritte erken dönemde gelişen histopatolojik değişiklikler. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Osteoartritin erken dönemlerinde, eklemin kıkırdak ve sinovyal dokularında gelişen histopatolojik değişiklikleri, proteoglikan yıkımında rol oynadığı ileri sürülen müramidaz varlığını inceleyip değerlendirilerek osteoartrit etyopatogenezine açıklık getirme amacıyla yaptığımız çalışmada 42 tavşan kullanıldı. Hayvanların sağ dizlerine medial parapatellar insizyonla girilerek, parsiyel medial menisektomi yapıldı ve ön çapraz bağları kesildi. Ameliyat sonrası hayvanlar serbest bırakıldı. Sol dizler kontrol amacıyla kullanıldı. Ameliyat sonrası 2., 5., 10., 15., 21., ve 30. günlerde yüksek doz I.M.Ketamin verilerek öldürülen tavşanların diz eklemlerindeki sinovyal ve kıkırdak dokularında gelişen histopatolojik değişiklikler, bu dokulardaki müramidaz varlığı araştırıldı. Deneysel osteoartrit oluşturulan dizlerde, 2. günde medial kompartımanda daha yüksek olmak üzere her iki eklem kompartımanında osteoartritin ortaya çıktığı, sinovyal dokudaki inflamasyonun 2. günde başlayarak 10. günde en yüksek düzeye ulaştığı, müramidaz varlığının, sinovyal dokuda, kıkırdağa göre 2. günden başlayarak daha fazla oranda arttığı ve bunun sinovyal inflamasyon derecesiyle uyumlu olduğu, lokal travmanın uygulanmadığı lateral kompartıman eklem kıkırdağında da mediale benzer şekilde osteo artritin oluştuğu saptanarak, sinovyal dokunun, osteoartritte kıkırdak doku yıkımının başlamasında ana etken olabileceği kanısına varıldı.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7181
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005566.pdf
  Until 2099-12-31
3.85 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons