Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7160
Title: Hayward ve matua kivi çeşitlerinde mikro çoğaltım
Other Titles: Micropropagation of kiwifruit cvs. "hayward" and "matua"
Authors: Sivritepe, Nuray
Tuğ, Yusuf
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Keywords: Kivi
Mikroçağaltım
Eksplant tipi
Besin ortamları
IBA
Kiwifruit
Micropropagation
Explant type
Culture media
Issue Date: 19-Mar-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tuğ, Y. (2002). Hayward ve matua kivi çeşitlerinde mikro çoğaltım. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada "Hayward" ve "Matua" kivi çeşitlerinde mikro çoğaltım olanakları değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular her iki çeşitte de sürgün ucu eksplantlarının, tek boğumlu mikro çeliklere oranla daha avantajlı olduğunu göstermiştir. Başlangıç kültüründe en başarılı sonuçlar, 2 mg/L BA, 22.5 g/L sukroz ve 7 g/L difco-bacto agar ilave edilmiş % doz MS ortamından elde edilmiştir. Sürgün çoğaltım aşamasıyla ilgili olarak "Hayward" çeşidinde, en iyi sonuçlar sodyum fosfat (170 mg/L), adenin sülfat (80 mg/L), thiamin-HCl (0.3 mg/L), inositol (100 mg/L), BA (2 mg/L), IBA (0.03 mg/L), sukroz (30 g/L) ve agar (6 g/L) ilave edilmiş tam doz MS besin ortamından (SA-K) sağlanmıştır. "SA-K" besin ortamında kültüre alman eksplantlarda çoğalma oram 5.3, sürgün sayısı ise 3.4 olarak belirlenmiştir. "Matua" kivi çeşidinde ise, aynı miktarlarda sodyum fosfat, adenin sülfat, thiamin-HCl, inositol, BA, IBA, sukroz ilave edilmiş tam doz MS besin ortamının (SA-S) daha avantajlı olduğu tespit edilmiştir. "SA-S" besin ortamında çoğalma oranının 5.22'ye ulaştığı ve her bir eksplantta 4.19 adet sürgün geliştiği belirlenmiştir. En yüksek köklenme oranları "Hayward" çeşidinde (%51.85) 20 mg/L IBA'nın 15 saniye uygulaması; "Matua" çeşidinde (%70.37) ise 50 mg/L IBA'nın 2 saat uygulaması ile elde edilmiştir. Köklendirme ortamı olarak 20 g/L sukroz ve 7 gr/L agar ilave edilmiş lA doz MS kullanılmıştır.
Possibilities of micropropagation of kiwifruit cvs. "Hayward" and "Matua" were investigated in the present study. The results showed that in both cultivars shoot tip explants were more advantageous relative to nodal cuttings. In the initiation culture, the best results were obtained from % strength MS medium supplemented with sucrose (22.5 g/L), difco-bacto agar (7 g/L) and BA (2 mg/L). Regarding shoot proliferation stage, in "cv. Hayward", the best results were obtained from full strength MS medium (SA-K) supplemented with sodium phosphate (170 mg/L), adenine sulphate (80 mg/L), thiamine-HCl (0.3 mg/L), inositol (100 mg/L), BA (2 mg/L), IBA (0.03 mg/L), sucrose (30 g/L) and agar (6 g/L). Proliferation ratio was 5.3 and number of shoots was 3.4 in the explants cultured in the "SA-K" medium. However, in "cv. Matua", it was concluded that full strength MS medium (SA-S) supplemented with similar amounts of sodium phosphate, adenine sulphate, thiamine- HCl, inositol, BA, IBA and sucrose was more advantageous. It was also concluded that proliferation ratio reached 5.22 and 4.19 shoots raised in each explant, which was cultured in the "SA-S" medium. The maximum ratio of rooting was 51.85% in "cv. Hayward" with the 15 second treatment of 20 mg/L IBA, and it was 70.37% in "cv. Matua" with the 2 hour treatment of 50 mg/L IBA. The 54 strength MS, supplemented with sucrose (20 g/L) and agar (7 g/L), was used as the rooting medium.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7160
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
128418.pdf
  Until 2099-12-31
12.72 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons