Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7157
Title: Bazı istatistiksel modellerde extreme değer analizi ve uygulamaları
Other Titles: Extreme value analysis and applications in some statistical models
Authors: Saraç, İsa
Kocaman, Hüseyin
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Matematik Anabilim Dalı.
Keywords: İstatistik
Statistics
Issue Date: 1989
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kocaman, H. (1989). Bazı istatistiksel modellerde extreme değer analizi ve uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Birinci bölümde verilen extrem değer dağılımları, sıra is­tatistiklerinin özel bir durumudur. Bunun için sıra istatistikle­ri diğer istatistik dağılış modelleriyle birlikte incelenmiştir. İkinci bölümde belli bir Qb temel değer üzerinde, αi=Qi-Qb şeklinde tanımlanan aşkın sayılarının asimtotik olarak Poisson dağılımı gösterdiği ispatlanmıştır. Ayrıca aşkın miktarlarının ve en büyük akım miktarlarının dağılımlarının çift üstel dağılı­ma uyduğu gösterilmiştir. Rüzgar, yağış ve akarsu taşkınları gibi olaylar stokastik özellik gösteren olaylardır. Onun için akarsu debilerinin aşkın sayı ve miktarları incelenirken uygun peryotlar seçilmiş ve da­ğılımlar buna göre incelenmiştir. Üçüncü bölümde modelimiz, Kirazdere çayı üzerinde yapılan gözlem değerlerine uygulanmıştır. Akarsuyun gösterebileceği en büyük akım miktarı tahminlenerek, üzerinde yapılacak planlama ve çalışmaların buna göre sürdürülmesi gerektiği sonucuna varılmış­tır. Elde edilen bulgular sonuç bölümünde tartışılmıştır.
In this work, we studied extreme values distributions. And extreme values are considered as exceedances and maximum- minimum values. In the first section, fundamental informations and probability distributions are given. The theoretical distribution functions of the extreme values is obtained by using order statistics. In the second section, the parameters of this distribution functions are estimated from the quantity and numbers of the exceedances. In the third section, the theoretical distributions are compared with observed distributions.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7157
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
005558.pdf
  Until 2099-12-31
1.59 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons