Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/7155
Title: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Merkezi acil servisine başvuran kaza olgularının epidemiyolojik yönden incelenmesi
Other Titles: Epidemiological investigation of accident cases admitted to the Uludag University Faculty of Medicine Research and Application Center emergency department
Authors: Güner, Ramis
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Halk Sağlığı Anabilim Dalı.
Keywords: Halk sağlığı
Public health
Kazalar
Accidents
Uludağ Üniversitesi
Uludağ University
Issue Date: 1996
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güner, R. (1996). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Uygulama Merkezi acil servisine başvuran kaza olgularının epidemiyolojik yönden incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Kazalar özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, tüm ülkelerde sağlığı bozan nedenler arasında oldukça önemli bir yere sahiptir. Pek çok ülkede kazaların epidemiyolojik özellikleri, önlenmesi, azaltılması için çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Ancak ülkemizde bu konuda yapılmış çalışma sayısı oldukça azdır. Kazalarla ilgili istatikler Devlet İstatistik Enstitütüsü tarafından toplanıp yayınlanmaktadır. Kaza, yaralı ve ölü sayılarının bu yayınlarda verilen rakkamlardan daha fazla olması gerektiği ileri sürülmektedir. Çalışmamız Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’nde 10 aylık bir süre zarfında yapılmıştır. Toplam 459 olgu çalışmaya alınmış, bunlardan 102’si çeşitli kliniklerde yatırılmış ve buralarda izlenerek veriler toplanmıştır. Kaza geçirenlerin çoğunun erkek olduğu, erkeklerin işyerinde kadınlardan , kadınlarınsa evlerde erkeklerden daha çok kaza geçirdikleri, kazaların çoğunun motorlu araçlarla oluştuğu,en sık görülen yaralanmanın açık yara ve kesiler, kazadan sonra ortalama 54 dakika içinde ilk başvurunun yapıldığı, olguların yatırtarak tedavi edilenlerinin oranının % 22.2, trafik kazalarında yaralananların yansına yakının iki aracın çarpışması sırasında yaralandığı ve yaralananların yine yaklaşık yansının yolculardan oluştuğu, düşmelerin en çok zeminde olduğu, yatan olgularda ortalama yatış süresinin 7.9 gün , mortalite hızının % 6.1 olduğu ve hızı en yüksek olan kaza nedeninin düşen - devrilen maddeler ve en çok ölüme neden olan kazanın trafik kazaları olduğu görülmüştür.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7155
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
048929.pdf
  Until 2099-12-31
2.8 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons