Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/7154
Başlık: İçi boş (hollow) pet liflerinin boyanma özelliklerinin incelenmesi
Diğer Başlıklar: An investigation on dying properties of hollow pet fibres
Yazarlar: Kanık, Mehmet
Topal, Ömer
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: İçi boş lif
Renk kuvveti
Dispers boyarmadde
Polyester
Hollow fibre
Colour strength
Disperse dye
Yayın Tarihi: 5-Nis-2006
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Topal, Ö. (2006). çi boş (hollow) pet liflerinin boyanma özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, standart ve içi boş kesit yapısına sahip polyester (PET) liflerininboyanma özellikleri incelenmiş ve karşılaştırılmıştır.Bu amaçla, standart ve içi boş polyester liflerinden çorap numuneleri örülmüş veküçük, orta ve büyük moleküllü dispers boyarmaddelerle iki farklı konsantrasyondaboyanmıştır. Boyama işlemi süresince altı farklı boyama adımında kumaş ve çözeltinumuneleri alınmıştır. Standart ve içi boş liflerin boyanma davranışları arasındakifarklılığı tespit edebilmek amacıyla alınan kumaş ve çözelti numunelerinin renkdeğerleri ölçülmüştür.Elde edilen sonuçlar yardımıyla standart ve içi boş polyester liflerinin farklımolekül büyüklüğüne sahip dispers boyarmaddelerle farklı konsantrasyonlardagösterdikleri boyanma davranışları karşılaştırılmıştır.
In this study, dyeing properties of standart and hollow polyester (PET) fibreshave been investigated and compared.For this purpose, sock samples were knitted using standart and hollow polyesterfibres, and they were dyed with low, medium and hight molecular weight disperse dyesat two different concentrations. In order to determine dyeing rates on both of two fibres,the fabric and the liquor samples were taken at six steps during whole dyeing procedure.Colour values of the fabric and the liquor samples were measured to determine thedifference between dyeing behavior of standart and hollow fibres.It compared that the difference between the dyeing rates of disperse dyes whichhave different molecular sizes on standart and hollow fibres, and also their dyeingcapabilitiy properties.
URI: http://hdl.handle.net/11452/7154
Koleksiyonlarda Görünür:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
183811.pdf735.22 kBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons